Tintern Grammar

Avalon College มอบทุนการศึกษา ฟรี!

Tintern Grammar

CRICOS Provider Number : 00348E
Address : 90 Alexandra Road, Ringwood East 3135, Victoria, Australia
Website : www.tintern.vic.edu.au
School Type : Coeducational school

Avalon College มอบทุนการศึกษา ฟรี!

Philosophy

Tintern Grammar เป็นโรงเรียนที่มีความผสมผสานระหว่างโรงเรียนสหศึกษากับโรงเรียนชายล้วน – หญิงล้วน  โรงเรียนมีการสอนแบบสหศึกษาในช่วงการศึกษา Early Learning Centre (อายุ 3-4 ปี) และ Senior College (Year 10 – 12) และมีการเรียนการสอนแบบแยกชาย – หญิงในช่วงการศึกษา Junior School และ Middle School  เปิดสอนมามากกว่า 135 ปี จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนในการพัฒนาตนเอง สร้างโอกาสในการค้นหาตนเอง และสร้างความมีระเบียบ เพื่อความสำเร็จด้านการเรียนของนักเรียนในระยะยาว โดยนักเรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพของตนเองในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ การกีฬา หรือดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ามหาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคต อีกทั้งโรงเรียนยังเป็นที่ยอมรับอีกว่ามีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่การศึกษาอย่างดีเยี่ยม

Location
Tintern ตั้งอยู่ในย่าน Ringwood East ซึ่งเป็นย่านศูนย์ราชการ อยู่ห่างจากเมือง Melbourne เพียง 25 กิโลเมตร

Curriculum and Qualifications
Tintern Grammar มีระบบการเรียนให้นักเรียนเลือก 2 ระบบ ได้แก่

 • หลักสูตร International Baccalaureate (IB)
 • Victorian Certificate of Education (VCE)

โดยมีหลักสูตรและรายวิชาเรียนที่หลากหลาย เช่น การกีฬา ศิลปะ การแสดง และเทคโนโลยี

Academic Achievement / Other Notable Achievements
60% ของนักเรียนชั้น Year 12 มีผลคะแนนเฉลี่ย ATAR อยู่ที่ 80 คะแนน หรือมากกว่า ซึ่งถือเป็น 20% ของนักเรียนชั้น Year 12 ทั่วประเทศ นอกจากนี้ คะแนน ATAR สูงที่สุดของนักเรียนที่นี่ อยู่สูงถึง 99.45 คะแนน (ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนสูงที่สุดเพียง 1% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดของรัฐ Victoria ทั้งหมด)

Support Services for International Students
Tintern Grammar ให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ โดยมีสำนักงานที่คอยดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งมีหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น การปรับตัว การเรียน และให้คำปรึกษาในทุกเรื่อง เพื่อช่วยให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น

Trinity Grammar School, KEW

Trinity Grammar School, Kew

CRICOS Provider Number : 00350M

Address : 40 Charles St, Kew VIC 3101 Australia

School Type : independent Anglican day and boarding school for boys

Trinity Grammar School Kew

Philosophy – Special Features Brief history

Trinity Grammar School เป็นโรงเรียนชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี โรงเรียนมีความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาสำหรับน้องๆอีกด้วย

Location

โรงเรียนตั้งห่างจากเขตธุรกิจของเมือง Melbourne 5 กิโลเมตร มีรถราง รถไฟ และรถประจำทาง สำหรับนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน

Curriculum and Qualifications

วิชาภาคบังคับ ประกอบด้วย English, Math, Science, History, Geography, Information Technology and Personal Health and physical education (ข้อมูลดังกล่าว อัพเดทล่าสุดเมื่อ 22/8/2560)

Pathways to Schools

นักเรียนจะต้องทำข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยผลข้อสอบ และผลการเรียนจะเป็นตัวตัดสินในการกำหนดชั้นเรียนให้แก่นักเรียนแต่ละบุคคล

Academic Achievement / Other Notable Achievements

นักเรียนของทางโรงเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษาต่างๆ ดังนี้

 • 30% ของนักเรียนปีสุดท้ายทั้งหมดสามารถเข้าศึกษาต่อที่ University of Melbourne และนักเรียนหลายๆคนเหล่านี้ได้เรียนสองปริญญาควบ
 • 23% ได้ศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • 18% ได้ศึกษาต่อด้าน IT
 • 7% ได้ศึกษาต่อคณะแพทย์

นอกจากนี้คะแนนสอบของนักเรียน Year 12 ของ Trinity Grammar School สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 3 – 5 เท่า มาอย่างต่อเนื่อง 1 ใน 3 ของนักเรียนจากทางโรงเรียนติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านคะแนนดีของรัฐทุกๆปี

Accommodation

นักเรียนประจำที่ Trinity Grammar School อยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว ภายใต้การดูแลของเจ้าบ้าน และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และช่วยเหลือนักเรียน ทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตนเอง

Support Services for International students

ทางโรงเรียนดูแลนักเรียนต่างชาติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การช่วยเหลือด้านวิชาการ
 • ที่พักอาศัย และ ผู้ปกครอง
 • วีซ่านักเรียน
 • การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

Avalon College

CRICOS Provider Number : 01803A

Website : www.avaloncollege.vic.edu.au

Address : 480 Avalon Road,Lara, VIC, AUSTRALIA 3212

School Type : Co-educational English language boarding school

Philosophy – Special Features Brief history

Avalon College เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ มีการรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนต่อ ในโรงเรียนสำหรับนักเรียนประถมและ มัธยม บรรยากาศของการใช้ชีวิตที่ Avalon College มีลักษณะเหมือนครอบครัวใหญ่มากกว่าโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อที่จะให้นักเรียนรู้สึกสบายใจและปลอดภัย ซึ่งจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น Avalon College ไม่ได้สอนเพียงแค่ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติ แต่ใช้ระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลแบบออสเตรเลีย เพื่อให้นักเรียนเกิดความเคยชินและสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่เลือกไว้ ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีคุณครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับ นักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

Location

ตั้งอยู่ที่รัฐ Victoria ห่างจากสนามบินนานาชาติ Melbourne 45 นาที และสามารถขับรถจากตัวเมือง Melbourne ได้ในเวลาเพียง 40 นาที

Curriculum and Qualifications

การเรียนการสอนที่ Avalon College จะเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษา อังกฤษและจัดกลุ่มนักเรียนที่มาจากคนละประเทศให้อยู่ด้วยกัน ทางโรงเรียนจะสอนทักษะการพูด การอ่าน การฟัง และการเขียนโดยจะเน้นไปที่การเขียนซึ่งจะต้องใช้มากในการเรียนการสอนที่ โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของออสเตรเลียจากประสบการณ์ของ ตัวเองอีกด้วย Avalon College มีการเปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเรียนภาษาและกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะช่วยให้ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาสั้นๆ

Pathways to Schools

ทาง Avalon College สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ยังไม่มีแผนว่าจะเข้าเรียน ต่อที่ใดหลังจากเรียนจบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมที่สุดได้

Academic Achievement / Other Notable Achievements

นักเรียนที่ส่วนใหญ่ที่เรียนจบจาก Avalon College จะสามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนชั้นนำของออสเตรเลียได้

Accommodation

สำหรับที่พักของนักเรียนที่  Avalon College อยู่ในบริเวณที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนัก เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครันพร้อม ด้วยอาหาร 3 มื้อ ซึ่งจะมีทั้งอาหารตะวันตกและเอเชีย

Support Services for International students

ทาง Avalon College จะมีบริการให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องแก่นักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย (ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกที่จะใช้ภาษาหลักของตัวเองได้)

Westbourne Grammar School

Westbourne Grammar School

CRICOS Provider Number : 00355F

Address : 300 Sayers Road, Truganina, VIC, AUSTRALIA 3029

Website : www.westbournegrammar.com

School Type : Co-educational, Day school

Philosophy – Special Features, Brief history

Westbourne Grammar School เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1867 เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการมาเป็นเวลานาน หลักสูตรการเรียนนั้นจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมในด้านต่างๆ นางพยาบาลประจำห้องพยาบาล โปรแกรมการท่องเที่ยวในวันหยุด เป็นต้น สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับต้นจนถึงเกรด 9 จะได้รับการส่งเสริมให้เรียนภาษาที่สองนอกเหนือจากภาษาของตนเอง

Location

ตั้งอยู่ในรัฐ Victoria ห่างออกมาทางตะวันตกของเมืองเมลเบิร์น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีโดยรถยนต์

Curriculum and Qualifications

นักเรียนในชั้น Year 11 และ 12 จะได้เรียนหลักสูตร Victorian Certificate of Education หรือ VCE ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง ตลอดจนการทดสอบและประเมินผลโดย Victorian Curriculum Assessment Authority ของกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลรัฐ Victoria

Entry requirements for overseas students
นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนที่โรงเรียนนี้จากชั้น Year 7 ถึง 11 สามารถสมัครได้โดยใช้ผลการศึกษาย้อนหลัง 2 ปี ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอน และผลสอบ AEAS

Intensive English/ ESL Support

ทางโรงเรียนมีการสอนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนใหม่ๆได้เร็ว โดยชั้นเรียนพิเศษนี้มีขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 10 คน เปิดสอนตลอดปีการศึกษา

Pathways to University

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย สามารถใช้ผล VCE ที่นักเรียนสอบไล่ผ่านได้ใน Year 12 ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อขั้นปริญญาตรี และนักเรียนยังสามารถใช้ผล VCE ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

Academic Achievement /Other Notable Achievements

โรงเรียน Westbourne ได้รับการขนานนามว่าเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำทางด้านวิชาการ ด้วยผลสอบ VCE ยอดเยี่ยม โดยในปีการศึกษา 2013 ค่าเฉลี่ยคะแนน ATAR อยู่ที่ 85 คะแนน ซึ่งหมายความว่า นักเรียน 50 % ของ Westbourne มีคะแนน ATAR เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ นักเรียน 60% มีคะแนน ATAR มากกว่า 80 คะแนน

Accommodation

นักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียน Westbourne ต้องพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโฮมสเตย์ที่จัดให้โดยทางโรงเรียนเท่านั้น หากมิได้พักอาศัยอยู่กับญาติ

Support Services for International students

ทางโรงเรียนจัดตั้งศูนย์นักเรียนนานาชาติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานนักเรียนนานาชาติคอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติในทุกๆเรื่อง รวมถึงการจัดตั้งสโมสรสำหรับนักเรียนต่างชาติและการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีบริการไปรับนักเรียนใหม่ครั้งแรกที่สนามบินให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Whitefriars College

Whitefriars College

CRICOS Provider Number : 01680G

Address :156 Park Road, Donvale, Victoria, Australia 3111

Website :www.whitefriars.vic.edu.au

Philosophy – Special Features, Brief history

Whitefriars College เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโรงเรียนแบบเคทอลิก การเรียนการสอนของโรงเรียนจะสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริส เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีความเชื่อมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงให้แก่ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ทางโรงเรียนเชื่อว่าความสำเร็จทางการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอีกด้วย

Whitefriars College เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐานทางความคิดที่ดีและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติสำคัญที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคือความเป็นผู้นำ โดยได้จัดให้มีโครงการ Leadership Program ขึ้นสำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ทุกคน ซึ่งโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความเป็นผู้นำ โดยเพื่อนร่วมชั้นจะลงคะแนนเลือกผู้นำบ้าน (House Captains) ซึ่งผู้นำของแต่ละบ้านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป หน้าที่หลักคือคอยให้ความช่วยเหลือ รับผิดชอบ และเป็นตัวแทนของนักเรียนในบ้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการของโรงเรียน

Entry Requirements for Overseas Students

ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี และคะแนน AEAS

Intensive English / ESL Support

Whitefriars College จัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESL) สำหรับนักเรียน Year 9, 10, 11 และ 12 การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่คุณครูผู้สอนวิชา ESL เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านต่างๆ หรือนักเรียนสามารถออกจากห้องเรียนในเวลาพักเพื่อไปปรึกษากับคุณครูตัวต่อตัว และการนัดเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน

Curriculum & Qualifications

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ค้นพบสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่ผ่านทางหลักสูตรที่เปิด กว้างของ Whitefriars Collage นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งทางด้านภาษา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะการแสดง การออกแบบ มนุษยศาสตร์ ฟิสิกข์ และศาสนศาตร์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติม เช่นการศึกษา นอกสถานที่โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี รวมถึงการสร้างละครเวที เป้นต้น

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการเรียนการสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ใหญ่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Whitefriars Collage ยังคอยพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้จัดการข้อมูลต่างๆของทางโรงเรียนอีกด้วย Academic Achievement / Other Notable Achievements ในปี 2013 ค่าเฉลี่ยคะแนน ATAR อยู่ที่ 71.32 โดยมีนักเรียนประมาณ 30 คนได้คะแนน ATAR มากกว่า 90 คะแนน

Support Services for International Students

Whitefriars Collage จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยแยกการทำงานเป็นหน่วยงานพิเศษ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่ หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือ การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการให้แก่นักเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือต้องการเรียนพิเศษเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล โรงละคร ห้องซ้อมการแสดง ห้องทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ห้องล้างและอัดภาพ เป็นต้น ด้วยความช่วยเหลืออันครบครัน นักเรียนทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจในอนาคตต่อไปได้

Accommodation

Whitefriars Collage มีบริการจัดหา Homestay เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีและมี ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่

Yarra Valley Grammar School

Yarra Valley Grammar School

CRICOS Provider Number : 00356E

Address : Kalinda Road, Ringwood, VIC, AUSTRALIA 3134

Website : www.yvg.vic.edu.au

School Type : Coeducational school

Philosophy – Special Features, Brief history

Yarra Valley Grammar School เป็นโรงเรียนชายล้วนสหศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 และได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสหศึกษาในปี 1978 นักเรียนของYarra Valley Grammar School จะได้ศึกษาหลักสูตรวิชาการในวงกว้าง รวมถึงกิจกรรมหลักสูตรพิเศษ เช่น กีฬา การอภิปราย การละคร และดนตรี เนื่องจากทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับทั้งความสำเร็จด้านวิชาการ และ กิจกรรม นอกจากนี้Yarra Valley Grammar School ยังเป็นที่ซึ่งนักเรียน ผู้ซึ่งมีความสนใจ มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษเฉพาะด้านต่างๆ มีโอกาสทุกโอกาสที่จะมีส่วนร่วม เพื่อแสดงออกซึ่งความเก่งกาจ และได้รับประสบการณ์ในการเจริญเติบโตของนักเรียนแต่ละคน

Location

ตั้งอยู่ในรัฐวิคตอเรีย ในชานเมืองทางทิศตะวันออกของเมืองMelbourne

Curriculum and Qualifications

ทางโรงเรียน Yarra Valley Grammar ได้แบ่งการเรียนเป็น 3 โรงเรียนย่อยได้แก่

 • Junior School เปิดรับนักเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึง เกรด 6
 • Middle School เปิดรับนักเรียนในเกรด 7 ถึง 9
 • Senior College เปิดรับนักเรียนในเกรด 10 ถึง 12

Entry requirements for overseas students 

นักเรียนต่างชาติจะได้รับการวัดผลก่อนที่นักเรียนจะได้ข้อเสนอให้เข้าเรียนที่ Yarra Valley Grammar School การทดสอบนี้จะตัดสินว่านักเรียนจำเป็นต้องเตรียมการด้านภาษาอังกฤษมากน้อยเท่าได้ และนักเรียนยังจะต้องผ่านหลักสูตรภาษาอังกฤษ English Orientation Course ก่อนที่จะเริ่มเรียนอย่างเป็นทางการอีกด้วย

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในแต่ละปีนักเรียน Year 12 กว่า 40 % ได้คะแนน VCE ติดอันดับ Top 10% ของรัฐ Victoria และนักเรียนจำนวนมากสามารถเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น Universityof Melbourne, Monash University, Deakin University, RMITUniversity และ La Trobe University เป็นต้น และนอกจากนี้ ร้อยละ 25ของนักเรียนสามารถทำคะแนน ENTER ได้มากกว่า 90 คะแนน

Accommodation

ทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาโฮมสเตย์ให้นักเรียนต่างชาติหากต้องการ ซึ่งนักเรียนจะต้องพักอยู่กับครอบครัวที่เลือกไว้อย่างน้อย 6 อาทิตย์

Support Services for International students

ทางโรงเรียนมีบริการให้คำปรึกษากับนักเรียนต่างชาติในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสวัสดิภาพทั่วไป ทักษะเพื่อการศึกษา การแนะนำการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแก้ไขเรื่องขัดแย้งของนักเรียน และ ในด้านเวชกรรม

PCW Melbourne

PCW Melbourne

CRICOS Provider Number : 03074B

Name of School : PCW Melbourne

School Type : Girls School

Accommodation : Homestay

Boarding/ other : Homestay

Website : www.pcw.vic.edu.au

Address : 187 Dandenong Road, Windsor 3181 VIC

Philosophy

PCW Melbourne เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและโปรแกรมการศึกษาที่กว้างขวาง ในฐานะที่เป็นโรงเรียนขั้นพื้นฐานของ Melbourne University’s Masters of Teaching โรงเรียน PCW Melbourne เป็นผู้นำทางการศึกษาซึ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยกับ Monash และ Swinburne Universities ได้ยกย่องในความรู้ของเจ้าหน้าที่และการเรียนการสอนที่ร่วมสมัยของที่นี่

Academic Achievement

นักเรียนของ PCW Melbourne ในปี 2015 มีดังนี้

• ผลคะแนนเฉลี่ย ATAR นักเรียน 85% จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด เป็นร้อยละ 50 ของรัฐ
• ผลคะแนนเฉลี่ย นักเรียน 40% จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุด เป็นร้อยละ 25 ของรัฐ
การมีผลคะแนน VCE ที่โดดเด่น เป็นอีกหนึ่งขั้นของความสำเร็จในชีวิต โดยนักเรียนกว่า 50% ของนักเรียนที่สมัครได้รับการเข้าเลือกมหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับ 1 และ มากกว่า 75% ได้รับการเข้าเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการใน 3 อันดับแรกได้

Curriculum and Qualifications

หลักสูตรของทางโรงเรียนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นรวมถึงในอาชีพการงาน วิชาที่นักเรียนเลือกและการแนะแนวอาชีพจะถูกจัดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา และเดินทางสู่ความสำเร็จได้ในแบบของตนเอง ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ห่างจากตัวเมือง Melbourne เพียง 5 กิโลเมตร ทำให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้ชีวิตและการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างดีเยี่ยม

Intensive English/ ESL Support

ด้วยการสนับสนุนจากหุ้นส่วนของทางโรงเรียน นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถเรียนได้ที่ Hawthorn Language Centre ในเมือง Melbourne

Location

PCW Melbourne สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งมีทั้งบริการรถรางตลอดถนน Dandenong Road, Chapel Street และ High Street และมีรถประจำทางตลอดถนน Orrong และ Williams Roads รวมถึงสถานีรถไฟ Windsor Train Station ยังตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนอีกด้วย ทำให้การเดินทางไปยัง PCW Melbourne ง่ายต่อการเข้าถึงจากพื้นที่อื่นๆ

The Geelong College

The Geelong College

CRICOS Provider Number: 00142G

ที่อยู่: PO Box 5, Geelong, VIC, AUSTRALIA 3220

เว็บไซต์: www.geelongcollege.vic.edu.au

ประเภทโรงเรียน:  Co-educational, Day and Boarding

Philosophy – Special Features Brief history 

Geelong College เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งตั้งแต่ปี1861 โรงเรียน Geelong College เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งรวมเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยีการศึกษา แบบใหม่เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากความเข้มข้นทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะทางศิลปะและการกีฬาแก่เด็กนัก เรียน มีการสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา เรียนรู้ด้านการดนตรี การแสดง และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นผลให้นักเรียนที่จบจาก Geelong College มีความมั่นใจและสามารถทำคะแนนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ในระดับ ที่น่าพอใจอย่างมากอีกด้วย

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Geelong อยู่ห่างจากตัวเมือง Melbourne เพียงหนึ่งชั่วโมง เมือง Geelongใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐวิคตอเรีย ซึ่งประกอบด้วยประชากรกว่า 208,000 คน Geelong College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Geelong ซึ่งง่ายต่อการเดินทางและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาของเด็กนักเรียน

Curriculum Qualification

Geelong College แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่

• Preparatory School ตั้งแต่ความพร้อมตั้งแต่อายุ 3 ขวบจนถึงเกรด 8

• Senior School  เกรด 9 ถึงเกรด 12 ในช่วง Year 9-10 นักเรียนอยู่ในช่วงค้นหาความสามารถและความถนัดของตัวเอง ดังนั้นโปรแกรมการเรียนและรายวิชาต่างๆจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆด้านและตอบสนองความต้องการของทุกคน ส่วนนักเรียน Year 11-12 นักเรียนจะได้รับบทเรียนที่เข้มข้นด้วยหลักสูตรวิชาการในแต่ละรายวิชาเพื่อ เพิ่มทักษะความสามารถเฉพาะตัวในช่วง 2 ปีสุดท้าย ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษในแต่ละวิชา, การเรียนเป็นกลุ่มเล็ก, หลักสูตรเสริมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้นักเรียน Year 11-12 โดยเฉพาะ

English Language support

นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียน English as a Second Language (ESL) เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์

Academic Achievement

The Geelong College มีความสำเร็จในด้านการศึกษาของทางโรงเรียนดูได้จาก ผลการสอบ VCE ในปี 2013 คะแนน ATAR โดยเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด คือ 82.95 และ 33% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดมีคะแนน ATAR มากกว่า 90.00

Accommodation

หอพักนักเรียนของ Geelong College แบ่งเป็นสองหลัง คือ หอพักนักเรียนชาย และ หอพักนักเรียนหญิง หอพักทั้งสองหลังมีนักเรียนประมาณ 100 คนประกอบไปด้วยนักเรียนชาวAustraliaและนานาชาติหอพักมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และมีบริการพิเศษ อื่นๆ ได้แก่ อาจารย์สอนพิเศษเฉพาะรายวิชา ศูนย์ดูแลปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง ศูนย์สันทนาการครบวงจร รวม ถึงโปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมการอยู่ร่วมกันตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนชาว ออสเตรเลีย

The Kilmore International School

The Kilmore International School

CRICOS Provider Number: 00671 E

เว็บไซต์: www.kilmore.vic.edu.au

ที่อยู่: 40 White Street, Kilmore, VIC, AUSTRALIA 3764

ประเภทโรงเรียน: Co-educational, Day and Boarding school

Philosophy – Special Features Brief history

The Kilmore Internatioanl School เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีทั้งแบบโรงเรียนประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 7 – 12 สำหรับ Year 11 – 12 จุดเด่นของโรงเรียนคือ นักเรียนทุกคนจะได้เรียนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆที่นักเรียนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ หลักสูตร IB เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและเป็นการเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยหลักสูตร IB นี้ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก รวมถึง Oxford, Cambridge, Harvard และ Yale

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ 58 กิโลเมตรจากตัวเมือง Melbourne เดินทางสะดวกทั้งทางรถประจำทางและรถไฟ The Kilmore International School ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการศึกษาเล่าเรียน อยู่ไกลจากชุมชนเมืองที่วุ่นวาย นักเรียนจะได้รับการศึกษาในบรรยากาศที่สงบร่มรื่น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางโรงเรียน

Curriculum and Qualifications

The Kilmore International School เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศออสเตรเลีย ที่เน้นการสอนด้วยหลักสูตร IB ซึ่งทำให้นักเรียนมีโอกาสในการเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ทั่วโลก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม Melbourne Schools’ Partnership International ซึ่งมีการร่วมมือทางการศึกษากับ University of Melbourne ทำให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการขอรับทุนการศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ The Kilmore International School สามารถส่งนักเรียนนานาชาติเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่ University of Melbourne ได้มากเป็นอันดับที่ 1 เมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆในรัฐ Victoria

English Language Support

The Kilmore International School เข้าใจถึงอุปสรรคและปัญหาของนักเรียนนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี ดังนั้นทางโรงเรียนจึงให้ความช่วยเหลือด้านภาษาแก่นักเรียนนานาชาติที่อย่างเต็มที่ โดยมีการเปิดสอนพิเศษภาษาอังกฤษนอกเวลาให้แก่นักเรียนทุกๆระดับชั้น นอกจากนี้ในปีพ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนจะเปิดหลักสูตร ELICOS ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนการเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนของ The Kilmore International School ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก
นักเรียนส่วนใหญ่เรียนจบหลักสูตร IB ด้วยคะแนนที่ดีเยี่ยม

• นักเรียน 2 คนได้คะแนน ATAR 99.65 คะแนน

• 17% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนน ATAR สูงกว่า 98 คะแนน

• 58% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนน ATAR สูงกว่า 90 คะแนน

• 80% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนน ATAR สูงกว่า 80 คะแนน

Accommodation

หอพักของทางโรงเรียนเป็นแบบแยกชายหญิง ตั้งอยู่ทั้งในและนอกเขตโรงเรียน มีพื้นที่สันทนาการภายในหอพักและมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการอื่นๆบริเวณรอบๆ

Support Services for International students

สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกๆเรื่องทั้งทางด้านสวัสดิการ วิชาการ ที่อยู่ และผู้ปกครอง และยังรวามไปถึงเรื่องของวีซ่า พาสปอร์ต สำหรับเรื่องสุขภาพจะอยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาลของโรงเรียน

The Peninsula School

The Peninsula School

CRICOS Provider Number : 00333A

เว็บไซต์ : www.tps.vic.edu.au

ที่อยู่ : Wooralla Drive, Mt Eliza, Victoria, Australia 3930

ประเภทโรงเรียน : Co – educational, boarding school

Philosophy

The Peninsula School เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนประสบความสำเร็จทางด้านการเรียน ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำทางด้านกิจกรรม นักเรียนจะได้รับการสอนด้านจริยธรรม การยอมรับฟังความคิดเห็นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยความน่าเชื่อถือของโรงเรียน The Peninsula School จึงได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของ the Melbourne University Program for High Achieving Students (MUPHAS) ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงในเมลเบิร์น

Location

The Peninsula School ตั้งอยู่ที่ Mt. Eliza มีพื้นที่ 35 เอเคอร์ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาตินานาพันธุ์และอากาศบริสุทธิ์ อยู่ในรัฐวิคทอเรีย

Curriculum and Qualifications

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก The Peninsula School จะได้รับวุฒิ VCE หรือนักเรียนชั้น Year 11 และ Year 12 จะเลือกเรียนวิชาชีพ หรือที่เรียกว่า Vocational Education and Training (VET) ก็ได้

Entry requirements for overseas students

โรงเรียนจะพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนจากผลการเรียนและกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนเคยทำ นักเรียนไม่จำเป็นต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเช่น IELTS หรือ TOEFL ให้กับทางโรงเรียน

English Language Support

ทาง The Peninsula School มีศูนย์สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ ESL ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนต่างชาติ

Pathways to University

นักเรียนสามารถปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนต่อและเส้นทางในอนาคตของนักเรียนได้กับฝ่ายแนะแนวอาชีพ เพื่อนักเรียนจะสามารถวางแผนการเรียนได้ นอกจากนี้ จากโครงการMUPHAS ทำให้นักเรียนปีสุดท้ายสามารถเลือกเรียนบางวิชาของชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเมลเบิร์น เช่น Monash University ได้

Academic Achievement / Other Notable Achievements

นอกจากความประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนและ โรงเรียน The Peninsula School ยังเป็นผู้นำทางด้านศิลปะและการกีฬาอีกด้วย

Accommodation

โรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ประจำ โดยแบ่งเป็นหอพักชายและหอพักหญิงหอพักทั้งสองแห่งนี้ตั้งอยู่ในอาณาเขตของโรงเรียนซึ่งปลอดภัยและร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนรู้และการพักผ่อนเป็นอย่างมาก

Support Services for International students

ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น International Enrolment Department เจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก อาจารย์ภาษาอังกฤษ ESL แพทย์ และเจ้าหน้าที่แนะแนว

Toorak College

Toorak College

CRICOS Provider Number : 00349D

เว็บไซต์ : www.stmichaels.vic.edu.au

ที่อยู่ : Old Mornington Road, Mount Eliza, VIC, AUSTRALIA 3930

Philosophy – Special Features Brief history

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่เก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในออสเตรเลียซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 132 ปี  โดยทางโรงเรียนได้เน้นการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน อาทิเช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี

Location

Toorak College ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองของ Melbourne เพียงแค่ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟ พร้อมทั้งยังมีความสวยงามของทะเลซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียน

Curriculum and Qualifications

ทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับ Year 12 โดยนักเรียน Year 10 สามารถเลือกเรียนได้ 2 หลักสูตรคือ Victorian Certificate of Education (VCE) สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ Vocational Education & Training (VET) สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยเฉพาะ

Entry requirements for overseas students

นักเรียนที่จะเข้าเรียนที่ Toorak College ในระดับชั้น year 7-10 นักเรียนจะต้องมี Academic Report ส่งไปให้กับทางโรงเรียนก่อนเพื่อโรงเรียนจะได้พิจารณาผลคะแนนของนักเรียน และในระดับชั้น year 11-12 จะต้องมีการสอบ AEAS Test พร้อมกับผลการเรียนจากโรงเรียนเพื่อยื่นให้โรงเรียนพิจารณา

English Language Support

ทางโรงเรียนได้เตรียมคอร์ส Intensive English เพื่อให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมซึ่งจะสอนโดยคุณครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Pathways to University

ทางโรงเรียนได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยนักเรียนในการวางแผนการเรียนต่อในอนาคต

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในปีการศึกษา 2013

นักเรียนมีคะแนน ATAR เฉลี่ยอยู่ที่ 83.55

 • 15% ของนักเรียนหลักสูตร VCE สามารถทำคะแนน ATAR อยู่ในอันดับ Top 5% ของประเทศ
 • 30% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดสามารถทำคะแนน ATAR อยู่ในอันดับ Top 10% ของประเทศ
 • 54% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดสามารถทำคะแนน ATAR อยู่ในอันดับ Top 20% ของประเทศ
 • 76% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดสามารถทำคะแนน ATAR อยู่ในอันดับ Top 30% ของประเทศ

นักเรียน Year 12 ทุกคนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย

Accommodation

หอพักของโรงเรียนจะมีไว้ให้สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยบรรยากาศโดยรอบน่าอยู่และแวดล้อมไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนที่พักอยู่หอพักจำได้รับการดูแลอย่างดีและปลอดภัย

Support Service for International student

ทางโรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติกว่า 20 ประเทศทั่วโลก นักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่คอยประสานงานช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับนักเรียน

Trinity Grammar School

CRICOS Provider Number – 00671E

เว็บไซต์ – http://www.trinity.nsw.edu.au/

ที่อยู่ – 60 Wellington Street, Kew, Victoria 3101 Australia

Trinity Grammar School เป็นโรงเรียนชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว และตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์นเพียง 5 กิโลเมตร มีทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสารประจำทางผ่าน โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่นและปลอดภัยที่สุดของเมลเบิร์น Trinity มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาก เป็นสถาบันที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำมาแล้วมากมาย

Trinity ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติซึ่งมาจากประเทศต่างๆในทวีป
เอเชีย ซึ่งศิษย์เก่าของ Trinity เองหลายคนก็ได้ส่งบุตรหลานของตนมาเรียนที่ Trinity อย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างความกลมกลืนและกลมเกลียวกันระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนท้องถิ่นให้ได้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเต็มที่และคุ้มค่า Trinity มีชื่อเสียงอย่างยิ่งว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความเอาใจใส่ มีครูอาจารย์ที่ทุ่มเทและเปี่ยมคุณภาพ

โรงเรียนให้การสนับสนุนในการวางแผนอาชีพ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ภาษา การพัฒนาบุคลากร และความเชี่ยวชาญในการเข้าสังคม ซึ่งนักเรียนจากนานาชาติมากมายที่ได้เรียนที่ Trinity ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างยาวนานไปตลอดชีวิต

Trinity ให้การสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ภาษาอินโดนีเชีย จีน (ทั้งเป็นภาษาที่หนึ่งและที่สอง) ฝรั่งเศส และเยอรมัน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language) ไว้รองรับ

นักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 11 ถึง Year 12 ชั้นเรียนพิเศษและภาคปฏิบัติได้รับการจัดให้อยู่นอกเวลา
เรียนปกติเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่

Trinity คือส่วนผสมที่สวยงามของอาคารทางประวัติศาสตร์กับเครื่องอำนวยความสะดวกสมัย ใหม่ ภายในโรงเรียนที่ Kewประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างใหม่และศูนย์การสอนและ การแสดงศิลปะและดนตรีขนาดใหญ่ นักเรียนจะสนุกสนานกับการเล่นกีฬาในสนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรงเรียน โรงเรียนมีหอสมุดสองหอซึ่งมีเขตดูหนังสือสำหรับเด็กโตโดยเฉพาะ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดทั้งในและนอกเวลาเรียน นักเรียนทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงเรียนได้ในห้องเรียนทุกห้องและทุกเวลา

ฝ่ายศิลปะของโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการศิลปะและกราฟิก (Graphic and Art Studios) หลายห้อง รวมทั้งห้องพิมพ์งานและห้องมืด ส่วนฝ่ายดนตรีก็มีห้องฝึกซ้อมส่วนตัว ห้องซ้อม ห้องอัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านดนตรีอื่นๆให้นักเรียนใช้ มียิมเนเซียมและสระว่ายน้ำมาตรฐาน

นักเรียนของ Trinity มีผลการได้รับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเลิศเป็นประจำทุกปี และนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่า 30% ของนักเรียนปีสุดท้ายทั้งหมดสามารถเข้าสู่ University of Melbourne และในจำนวนนั้นได้เรียนสองปริญญาควบ…23% ได้คณะนิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ…18% ได้เรียนไอที…และ 7% ได้เรียนแพทย์
นอกจากนี้คะแนนสอบของนักเรียน Year 12 ของ Trinity สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรัฐถึง 3-5 เท่าตัวมาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในสามของนักเรียนทั้งหมดสามารถติดอันดับ Top 10 ของรัฐทุกปี ซึ่งนี่เองทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อคณะอะไรก็ได้ที่ตนเองต้องการ