The Geelong College

The Geelong College

CRICOS Provider Number: 00142G

ที่อยู่: PO Box 5, Geelong, VIC, AUSTRALIA 3220

เว็บไซต์: www.geelongcollege.vic.edu.au

ประเภทโรงเรียน:  Co-educational, Day and Boarding

Philosophy – Special Features Brief history 

Geelong College เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียและยัง เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งตั้งแต่ปี1861 โรงเรียน Geelong College เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งรวมเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมและเทคโนโลยีการศึกษา แบบใหม่เข้าไว้ด้วยกัน นอกจากความเข้มข้นทางด้านวิชาการแล้ว โรงเรียนให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างทักษะทางศิลปะและการกีฬาแก่เด็กนัก เรียน มีการสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬา เรียนรู้ด้านการดนตรี การแสดง และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นผลให้นักเรียนที่จบจาก Geelong College มีความมั่นใจและสามารถทำคะแนนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ในระดับ ที่น่าพอใจอย่างมากอีกด้วย

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Geelong อยู่ห่างจากตัวเมือง Melbourne เพียงหนึ่งชั่วโมง เมือง Geelongใหญ่เป็นอันดับสองของรัฐวิคตอเรีย ซึ่งประกอบด้วยประชากรกว่า 208,000 คน Geelong College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Geelong ซึ่งง่ายต่อการเดินทางและเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษาของเด็กนักเรียน

Curriculum Qualification

Geelong College แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่

• Preparatory School ตั้งแต่ความพร้อมตั้งแต่อายุ 3 ขวบจนถึงเกรด 8

• Senior School  เกรด 9 ถึงเกรด 12 ในช่วง Year 9-10 นักเรียนอยู่ในช่วงค้นหาความสามารถและความถนัดของตัวเอง ดังนั้นโปรแกรมการเรียนและรายวิชาต่างๆจะได้รับการพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมในทุกๆด้านและตอบสนองความต้องการของทุกคน ส่วนนักเรียน Year 11-12 นักเรียนจะได้รับบทเรียนที่เข้มข้นด้วยหลักสูตรวิชาการในแต่ละรายวิชาเพื่อ เพิ่มทักษะความสามารถเฉพาะตัวในช่วง 2 ปีสุดท้าย ก่อนเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์พิเศษในแต่ละวิชา, การเรียนเป็นกลุ่มเล็ก, หลักสูตรเสริมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทางโรงเรียนเตรียมไว้ให้นักเรียน Year 11-12 โดยเฉพาะ

English Language support

นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าเรียน English as a Second Language (ESL) เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์

Academic Achievement

The Geelong College มีความสำเร็จในด้านการศึกษาของทางโรงเรียนดูได้จาก ผลการสอบ VCE ในปี 2013 คะแนน ATAR โดยเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด คือ 82.95 และ 33% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดมีคะแนน ATAR มากกว่า 90.00

Accommodation

หอพักนักเรียนของ Geelong College แบ่งเป็นสองหลัง คือ หอพักนักเรียนชาย และ หอพักนักเรียนหญิง หอพักทั้งสองหลังมีนักเรียนประมาณ 100 คนประกอบไปด้วยนักเรียนชาวAustraliaและนานาชาติหอพักมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และมีบริการพิเศษ อื่นๆ ได้แก่ อาจารย์สอนพิเศษเฉพาะรายวิชา ศูนย์ดูแลปฐมพยาบาล 24 ชั่วโมง ศูนย์สันทนาการครบวงจร รวม ถึงโปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมการอยู่ร่วมกันตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนักเรียนชาว ออสเตรเลีย