Trinity Grammar School

CRICOS Provider Number – 00671E

เว็บไซต์ – http://www.trinity.nsw.edu.au/

ที่อยู่ – 60 Wellington Street, Kew, Victoria 3101 Australia

Trinity Grammar School เป็นโรงเรียนชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว และตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์นเพียง 5 กิโลเมตร มีทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสารประจำทางผ่าน โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่นและปลอดภัยที่สุดของเมลเบิร์น Trinity มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาก เป็นสถาบันที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำมาแล้วมากมาย

Trinity ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติซึ่งมาจากประเทศต่างๆในทวีป
เอเชีย ซึ่งศิษย์เก่าของ Trinity เองหลายคนก็ได้ส่งบุตรหลานของตนมาเรียนที่ Trinity อย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างความกลมกลืนและกลมเกลียวกันระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนท้องถิ่นให้ได้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเต็มที่และคุ้มค่า Trinity มีชื่อเสียงอย่างยิ่งว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความเอาใจใส่ มีครูอาจารย์ที่ทุ่มเทและเปี่ยมคุณภาพ

โรงเรียนให้การสนับสนุนในการวางแผนอาชีพ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ภาษา การพัฒนาบุคลากร และความเชี่ยวชาญในการเข้าสังคม ซึ่งนักเรียนจากนานาชาติมากมายที่ได้เรียนที่ Trinity ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างยาวนานไปตลอดชีวิต

Trinity ให้การสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ภาษาอินโดนีเชีย จีน (ทั้งเป็นภาษาที่หนึ่งและที่สอง) ฝรั่งเศส และเยอรมัน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language) ไว้รองรับ

นักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 11 ถึง Year 12 ชั้นเรียนพิเศษและภาคปฏิบัติได้รับการจัดให้อยู่นอกเวลา
เรียนปกติเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่

Trinity คือส่วนผสมที่สวยงามของอาคารทางประวัติศาสตร์กับเครื่องอำนวยความสะดวกสมัย ใหม่ ภายในโรงเรียนที่ Kewประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างใหม่และศูนย์การสอนและ การแสดงศิลปะและดนตรีขนาดใหญ่ นักเรียนจะสนุกสนานกับการเล่นกีฬาในสนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรงเรียน โรงเรียนมีหอสมุดสองหอซึ่งมีเขตดูหนังสือสำหรับเด็กโตโดยเฉพาะ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดทั้งในและนอกเวลาเรียน นักเรียนทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงเรียนได้ในห้องเรียนทุกห้องและทุกเวลา

ฝ่ายศิลปะของโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการศิลปะและกราฟิก (Graphic and Art Studios) หลายห้อง รวมทั้งห้องพิมพ์งานและห้องมืด ส่วนฝ่ายดนตรีก็มีห้องฝึกซ้อมส่วนตัว ห้องซ้อม ห้องอัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านดนตรีอื่นๆให้นักเรียนใช้ มียิมเนเซียมและสระว่ายน้ำมาตรฐาน

นักเรียนของ Trinity มีผลการได้รับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเลิศเป็นประจำทุกปี และนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่า 30% ของนักเรียนปีสุดท้ายทั้งหมดสามารถเข้าสู่ University of Melbourne และในจำนวนนั้นได้เรียนสองปริญญาควบ…23% ได้คณะนิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ…18% ได้เรียนไอที…และ 7% ได้เรียนแพทย์
นอกจากนี้คะแนนสอบของนักเรียน Year 12 ของ Trinity สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรัฐถึง 3-5 เท่าตัวมาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในสามของนักเรียนทั้งหมดสามารถติดอันดับ Top 10 ของรัฐทุกปี ซึ่งนี่เองทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อคณะอะไรก็ได้ที่ตนเองต้องการ