[school_uk_filter]

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. Abbots Bromley School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 -11 ปี และ Abbots Bromley School for Girls...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Abbots Bromley UK

2. Abbotsholme School

Abbotsholme School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 บนพื้นที่ที่สวยงามและร่มรื่นกว่า 140 เอเคอร์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Rocester

3. Abingdon School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ มีประวัติความเป็นมามากกว่า 750 ปี มีพื้นที่ประมาณ 35 เอเคอร์ เปิดรับนักเรียนชาย...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Abingdon UK

4. Adcote School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 30 เอเคอร์ และมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 280 คน เป็นโรงเรียนประจำ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Shrewsbury UK

5. Alexanders College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Alexanders College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Woodbridge

6. Badminton School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Badminton School เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ ซึ่งก่อตั้งในปี1858 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 450 คน...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Bristol UK

7. Bedford School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนชายที่มีอายุตั้งแต่ 7- 18 ปี ก่อตั้งในปี 1552 Bedford เป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีจุดมุ่ง...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Bedford UK

8. Bellerbys College

โรงเรียนอังกฤษ

Bellerbys College ก่อตั้งในปี 1959 เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โรงเรียนได้รับการจัดอันดับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Brighton UK

9. Berkhamsted School

Berkhamsted School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ โดยจะให้การศึกษาแบบแยกชาย - หญิง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Berkhamsted

10. Bishopstrow College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนประจำที่เปิดสอนหลักสูตรเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่ต้องการ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bishopstrow UK

11. Bootham School

Bootham School is home to a happy, caring community and welcomes students from across the world including Thailand

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

York

12. Bosworth Independent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ โดยเปิดรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่อายุ 14 ถึง 19 ปี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

13. Box Hill School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งแบบประจำสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1959 และยังเป็นหนึ่งใน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Surrey UK

14. Brighton College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของอังกฤษ ก่อตั้งเมื่อปี 1845 เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

East Sussex UK

15. Bromsgrove School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร มีอายุเก่าแก่กว่า 450 ปี เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 18ปี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Worcestershire

16. CATS College

โรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ประกอบด้วย 3 แคมปัสคือ CATS London, CATS Cambridge และ CATS Canterbury

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cambridge Canterbury London

17. Cardiff Sixth Form College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Cardiff Sixth Form College เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและความสำเร็จของนักเรียนทุกคน โดยก้าวแรกของความสำเร็จ.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cardiff UK

18. Chase Grammar School

Chase Grammar School เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายสุงสุดคือการมอบการศึกษาระดับท็อปซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียน

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Cannock

19. Cheltenham College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ในเมือง Cheltenham ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองลอนดอนไปทางตะวันออกประมาณ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cheltenham UK

20. Concord College

โรงเรียนอังกฤษ

Concord College เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนจากทุกประเทศทั่วโลก...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Shrewsbury UK

21. Dover College

Dover College เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน เป็นชาวต่างชาติ 30%

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Dover

22. Durham School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ ก่อตั้งเมื่อปี 1414 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี ถึง 18 ปี กว่า 600 ปีที่ได้รับ ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Durham UK

23. Farlington School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา รวมถึงชั้นเตรียมอนุบาล...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Horsham UK

24. Felsted School

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่ดีและครบถ้วนที่สุดแก่นักเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูอาจารย์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Felsted

25. Glenalmond College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Glenalmond College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไปกลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 12-18 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 1847 มีพื้นที่ประมาณ 300 เอเคอร์ 70 % ของนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

26. Harrogate Ladies’ College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีประวัติยาวนานทางด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ และกีฬา...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Harrogate UK

27. Hazlegrove Prep School

นักเรียนในระดับชั้น Year 8 ได้รับทุนการศึกษา กว่า 96 และ 25 รางวัลจาก Senior Schools ชั้นนำ ไม่ว่าจะ เป็น Eton, Marlborough, Sherborne, King’s และ Millfield

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Hazlegrove

28. Kingsley School, Bideford

นักเรียนของ Kingsley School Bideford มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ของ United Kingdom ได้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bideford

29. Kingswood School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1748 โดย John Wesley ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีอิทธิพลในยุคศตวรรษที่...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bath UK

30. King’s Bruton

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามร่มรื่น ปลอดภัย ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางทำให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา ดนตรีศิลปะการแสดง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bruton

31. LVS Ascot

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในรูปแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1803 มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

32. Loughborough Grammar School

โรงเรียน Loughborough Grammar School เป็นโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีหลักสูตรรองรับที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนชายล้วน

โฮมสเตย์

Loughbourough

33. Mayfield School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 150 ปี เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ทางโรงเรียนไม่ได้แต่เพียงมุ่งเน้นทางด้านวิชาการแต่...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Mayfield UK

34. Moira House Girls School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนหญิงล้วนแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-18 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียม...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Eastbourne UK

35. Moorland School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ตั้งอยู่ที่เมืองประวัติศาสตร์อย่างเมือง Clitheroe โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Clitheroe UK

36. Moreton Hall

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง Year 13 และเป็นโรงเรียนมัธยมสำหรับนักเรียนหญิง ...

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Oswestry UK

37. Moyles Court

เป็นโรงเรียนที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Ringwood UK

38. Myddelton College

Myddelton College

เป็นโรงเรียนใหม่ที่เปิดรับนักเรียนในเดือนกันยายนที่ผ่านมาโรงเรียนมีแนวคิดที่เชื่อว่านักเรียนทุกคนมี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Denbigh UK

39. Oswestry School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษ ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในภูมิภาคที่สวยงามของประเทศ ในเมือง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Oswestry UK

40. Oxford International College

Oxford ได้รับการยอมรับอย่าง รวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่สามารถพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

41. Oxford Sixth Form College

เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ภายในเมือง Oxford มีรูปแบบการ เรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนฉบับดั้งเดิม ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford

42. Padworth College

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ด้วยขนาดห้องเรียนขนาดเล็กทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Padworth

43. Queen Ethelburga’s Collegiate

Our Hill Standard, to be the best that I can with the gifts that I have, lies at the heart of everything that we try to achieve at QE.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

York

44. RHS, The Royal Hospital School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจําและแบบไป:กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1712 เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11-18 ปี โดย...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Suffolk UK

45. Rendcomb College

โรงเรียน Rendcomb College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีความเชื่อมั่นใจในตนเอง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Gloucestershire

46. Rossall School

โรงเรียนอังกฤษ

Rossall School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งแบบประจำ และไป-กลับ ทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำ โรงเรียนตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของ Lancashire...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Fleetwood UK

47. Royal Russell School

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853 บนพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ อยู่ไม่ไกลจาก London โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Croydon

48. Scarborough College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Scarborough College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจำและไป-กลับสำหรับนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Scarborough UK

49. Sidcot School

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1699 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ Somerset โดยเปิดสอนในรูป แบบโรงเรียนสหศึกษา ประจำและไป-กลับ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Winscombe

50. St Edmund’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาคาทอลิกดั้งเดิมที่เก่าแก่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1568 ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 630 คน ทั้งนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Herts UK

51. St Leonards School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12-19 ปี โรงเรียนมีความโดดเด่น...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Brighton East UK

52. St Michael’s School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศเวลส์ และติดอันดับโรงเรียนเอกชน Top 100 ของสหราชอาณาจักร...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Llanelli UK

53. St. Michael’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนประจำขนาดเล็ก มีความมุ่งเน้นให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ห้องเรียนแต่ละห้องมี...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Tenbury UK

54. Strathallan School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นหนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำของสก็อตแลนด์ เป็นโรงเรียนแบบประจำและไป-กลับ ตั้งอยู่ในมณฑล Perth มี ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

55. Taunton School

โรงเรียนอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-18 ปี ก่อตั้งในปี 1847 โรงเรียนมีการเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Taunton UK

56. The Abbey College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

ก่อตั้งเมื่อปี 1874 โดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองของประเทศอังกฤษ ด้วยพื้นที่กว่า 70 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วย..

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Malvern UK

57. The National Mathematics and Science College

ผลการเรียนยอดเยี่ยม การันตีคุณภาพการศึกษาด้วยผลทดสอบ A-Level Results A*/A สูงถึง 91% ในปี 2020

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Warwickshire

58. The Royal School Wolverhampton

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ นักเรียนที่เรียนแบบไปเช้าเย็นกลับส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาวอังกฤษที่...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

UK Wolverhampton

59. Tonbridge School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของอังกฤษ เป็นโรงเรียนชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งเมื่อ...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Tonbridge UK

60. Trent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนชายและหญิงที่มีอายุ 11 – 18 ปี โดยเป็นโรงเรียนแบบ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

61. Trinity School

เป็นโรงเรียนสหศึกษาชั้นนำ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 4-19 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 500 คน โดยส่วนหนึ่ง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Devon UK

62. Truro School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไปกลับ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี และ เปิดรับนักเรียน...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Truro UK

63. Warminster School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1707 บนพื้นฐานของความเป็นเลิศในหลักสูตรการเรียนการสอนทางวิชาการ...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Warminster

64. Westonbirt School

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 210 เอเคอร์ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการพัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Gloucestershire

65. Windermere School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนแบบประจำและไป-กลับ ซึ่งเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 – 18 ปี โดยเป็น...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Windermere

66. Wycliffe College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-18 ปี ตั้งอยู่แถบชานเมือง...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Stonehouse UK

67. d’Overbroeck’s Oxford

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่มีชื่อเสียง และถูก จัดให้เป็น Top 7 ของโรงเรียนหลักสูตร Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford