Adcote School for Girls

 

Adcote School for Girls

ที่อยู่ – Little Ness, Shrewsbury, Shropshire, SY4 2JY, United Kingdom

Website – http://www.adcoteschool.org.uk

ประเภทโรงเรียน – หญิงล้วนแบบประจำ

Philosophy

Adcote School for Girls ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1907 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 30 เอเคอร์ และมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ 280 คน
Adcote School for Girls เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนหญิงที่มีอายุ 4 – 18 ปี

Curriculum and Qualifications

Adcote School for Girls มีวิชาเปิดสอนมากมายครอบคลุมในหลากหลายด้าน จึงทำให้นักเรียนมีตัวเลือกสำหรับวิชาในหลักสูตร GCSE และ iGCSE มาก นอกเหนือจากวิชาสามัญแล้ว ทางโรงเรียนยังมีวิชาและกิจกรรมนอกหลักสูตรให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น การแสดง ศิลปะ การออกแบบสิ่งทอ กีฬาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ และความเห็นใจผู้อื่น
ในระดับ Sixth Form นักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเรียน 4 วิชาในชั้น AS Level (ปีแรกของหลักสูตร A-Level) และจะเลือกเพียง 3 วิชามาเรียนในชั้น A2 (ปีสุดท้ายของหลักสูตร A-Level)

Academic Achievement

• ในปี 2014 นักเรียน 90 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในระดับชั้น GCSE และ iGCSE ทั้งหมดสามารถสอบได้เกรด A* – C

• ในปี 2014 นักเรียน 64 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในระดับชั้น A2 (ชั้นปีแรกในหลักสูตร A-Level) ทั้งหมดสามารถสอบได้เกรด A* – A

• ในปี 2014 นักเรียน 85 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในระดับชั้น A2 (ชั้นปีแรกในหลักสูตร A-Level) ทั้งหมดสามารถสอบได้เกรด A* – C

• นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Adcote School สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรได้ อาทิเช่น University of Oxford, Princeton University, Imperial College London, University of Warwick, MET Film School, University of Glasgow และ Institut d’Etudes Politiques de Paris

Location

Adcote School for Girls ตั้งอยู่ที่เมือง Shrewsbury โดยอยู่ห่างจากสนามบิน Manchester เพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง และอยู่ห่างจากสนามบิน Heathrow ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยรถยนต์