Loughborough Grammar School

 

Loughborough Grammar School

ที่อยู่ – Burton Walks, Loughborough, LE11 2DU, UK

Website www.lesgrammar.org

ประเภทโรงเรียน –  ชายล้วนแบบไป-กลับ

 

Philosophy

โรงเรียน Loughborough Grammar School เป็นโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีหลักสูตรรองรับที่ได้มาตรฐานและหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ ทางโรงเรียนจะมีบ้านพักสำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวน 2 หลัง และจะได้รับการดูแลโดย Host Family โดยทางโรงเรียนมีหลักสูตรเด่นด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านดนตรี นอกจากนั้นโรงเรียนมีการเปิด Steinway Music School เพื่อหลักสูตรด้านดนตรีโดยเฉพาะอีกด้วย

ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านขนบธรรมนียมประเพณีของประเทศอังกฤษไปจนถึงหลักสูตรการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ต่อในอนาคตได้ ทางโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนเองจะได้รับการสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็นในอนาคตอีกด้วย

 

Academic Achievement

นักเรียนของ Loughborough Grammar School มีผลการเรียนขั้นดีเยี่ยม โดยส่วนมากได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge ในทุกๆ ปี นักเรียนกว่า 80% ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเครือ Russell Group ด้วย

 

Curriculum and Qualification

โรงเรียน Loughborough Grammar School เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 – 18 ปี โดยหลักสูตรที่เปิดสอนคือ GCSE และ A-Level นักเรียนในระดับ GCSE จะต้องเรียนอย่างน้อย 9 วิชาและ 4 วิชาในระดับ A-Level

 

Location

Loughborough Grammar School ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของประเทศอังกฤษใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาทีไปยัง London และ 30 นาทีไปเมือง Leicester, Derby และ Nottingham ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก นอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ East Midlands โดยใช้ระยะเวลาเดินทาง 20 นาที ในเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งสถานที่ช็อปปิ้งและโรงภาพยนตร์

Abingdon School

Abingdon School

ที่อยู่ – Park Road, Abingdon, Oxfordshire, OX14 1DE, United Kingdom

Website – http://www.abingdon.org.uk

ประเภทโรงเรียน – ชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ มีประวัติความเป็นมามากกว่า 750 ปี มีพื้นที่ประมาณ 35 เอเคอร์ เปิดรับนักเรียนชายเข้าศึกษาตั้งแต่อายุ 11 – 18 ปี โรงเรียนแห่งนี้เป็นเลิศทั้งทางด้านมาตรฐานวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านการเรียน เห็นได้จากด้วยผลการสอบ GCSE และ A Level ที่น่าประทับใจ รวมถึงผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge และมหาวิทยาลัยต่างๆ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของโรงเรียน หรือพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนหญิงล้วนใกล้เคียง คือ โรงเรียน St Helen และ St Katherine โดยเฉพาะในระดับ Sixth Form ซึ่งในบางวิชาจะมีการเรียนการสอนร่วมกัน และร่วมมือกันในการสร้างละคร และงานสังคม

Curriculum and Qualifications

เปิดสอนในหลักสูตร GCSE และ A-Level โดยปกตินักเรียนในระดับ GCSE จะเรียนกันประมาณ 10 วิชา ซึ่งทางโรงเรียนมีวิชามากมายให้เลือกเรียน และนักเรียนในระดับ A-Level จะเรียนกัน 4 วิชา โดยมีวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และนักเรียนสามารถเลือกวิชาเรียนได้เพิ่มอีก 3 วิชา

Location

Abingdon School ตั้งอยู่ในเมือง Abingdon ในมณฑล Oxford อยู่ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมง

Trinity Grammar School, KEW

Trinity Grammar School, Kew

CRICOS Provider Number : 00350M

Address : 40 Charles St, Kew VIC 3101 Australia

School Type : independent Anglican day and boarding school for boys

Trinity Grammar School Kew

Philosophy – Special Features Brief history

Trinity Grammar School เป็นโรงเรียนชาย ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี โรงเรียนมีความเอาใจใส่การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงทำการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาสำหรับน้องๆอีกด้วย

Location

โรงเรียนตั้งห่างจากเขตธุรกิจของเมือง Melbourne 5 กิโลเมตร มีรถราง รถไฟ และรถประจำทาง สำหรับนักเรียนเดินทางไปโรงเรียน

Curriculum and Qualifications

วิชาภาคบังคับ ประกอบด้วย English, Math, Science, History, Geography, Information Technology and Personal Health and physical education (ข้อมูลดังกล่าว อัพเดทล่าสุดเมื่อ 22/8/2560)

Pathways to Schools

นักเรียนจะต้องทำข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียน โดยผลข้อสอบ และผลการเรียนจะเป็นตัวตัดสินในการกำหนดชั้นเรียนให้แก่นักเรียนแต่ละบุคคล

Academic Achievement / Other Notable Achievements

นักเรียนของทางโรงเรียนประสบความสำเร็จทางการศึกษาต่างๆ ดังนี้

 • 30% ของนักเรียนปีสุดท้ายทั้งหมดสามารถเข้าศึกษาต่อที่ University of Melbourne และนักเรียนหลายๆคนเหล่านี้ได้เรียนสองปริญญาควบ
 • 23% ได้ศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ
 • 18% ได้ศึกษาต่อด้าน IT
 • 7% ได้ศึกษาต่อคณะแพทย์

นอกจากนี้คะแนนสอบของนักเรียน Year 12 ของ Trinity Grammar School สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 3 – 5 เท่า มาอย่างต่อเนื่อง 1 ใน 3 ของนักเรียนจากทางโรงเรียนติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านคะแนนดีของรัฐทุกๆปี

Accommodation

นักเรียนประจำที่ Trinity Grammar School อยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว ภายใต้การดูแลของเจ้าบ้าน และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และช่วยเหลือนักเรียน ทำให้น้องๆรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตนเอง

Support Services for International students

ทางโรงเรียนดูแลนักเรียนต่างชาติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การช่วยเหลือด้านวิชาการ
 • ที่พักอาศัย และ ผู้ปกครอง
 • วีซ่านักเรียน
 • การช่วยเหลือทางด้านการแพทย์

Tonbridge School

Tonbridge School

ที่อยู่ – High Street, Tonbridge, Kent, TN9 1JP, United Kingdom

Website – http://www.tonbridge-school.co.uk/home/

ประเภทโรงเรียน – ชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

Tonbridge School เป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนำของอังกฤษ เป็นโรงเรียนชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1553 โดยปกติโรงเรียนจะเปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น Year 9 แต่ก็สามารถรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับ Year 10 และ Year 12 ได้ นักเรียนประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนประจำซึ่งมีทั้งนักเรียนชาวอังกฤษและนักเรียนต่างชาติ

นอกจากนี้ Tonbridge School ยังเป็นโรงเรียนที่มีระบบหอพักที่ดีมาก การดูแลนักเรียนจะมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธ์ที่มั่นคงและดีระหว่างตัวนักเรียน คุณครูและผู้ปกครอง และสอนให้นักเรียนซึ่งอยู่ร่วมกันดูแลซึ่งกันและกัน

Curriculum and Qualifications

นักเรียนในระดับชั้น Year 9 จะเรียนตามหลักสูตรมาตรฐานของประเทศอังกฤษ และนอกเหนือจากวิชาหลัก นักเรียนยังสามารถเลือกวิชาเสริมเป็นวิชาที่นักเรียนอยากจะเรียนในหลักสูตร GCSE ได้

ในระดับชั้น Year 10 และ Year 11 นักเรียนจะเรียนในหลักสูตร GCSE ซึ่งในปีสุดท้ายของหลักสูตร นักเรียนจะต้องเลือกวิชาเรียนสำหรับหลักสูตร A-Level ซึ่งจะเรียนในระดับ Sixth Form ด้วย

Location

Tonbridge School ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง Tonbridge ซึ่งเป็นเมืองตลาดเก่าที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรม อยู่ห่างจาก London มาทางใต้ประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟ

Bedford School

Bedford School

ที่อยู่ – De Parys Avenue, Bedford, MK40 2TU, United Kingdom

Website – http://www.bedfordschool.org.uk/

ประเภทโรงเรียน – ชายล้วนแบบประจำและไป-กลับ

Philosophy

Bedford School เป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนชายที่มีอายุตั้งแต่ 7- 18 ปี ก่อตั้งในปี 1552 Bedford เป็นโรงเรียนชายล้วนที่มีจุดมุ่งหมายด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นเรื่องผลสอบของนักเรียน และมีหลักสูตรที่หลากหลาย โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ ชอบตั้งคำถามและมีพื้นฐานเป็นคนช่างสงสัย เป็นนักคิดวิเคราะห์
นอกจากมาตรฐานด้านวิชาการ โรงเรียน Bedford ยังมีประวัติทางด้านกีฬาที่น่าภาคภูมิใจ ศูนย์กีฬาของที่นี่เป็นผู้ผลิตนักกีฬาระดับนานาชาติหลายคน เนื่องจากมีอุปกรณ์กีฬาที่ดีเยี่ยม รวมถึงสนามหญ้าเทียม สระว่ายน้ำในร่ม สนามเทนนิสและสควอช หน้าผาจำลอง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีความสัมพันธ์อันดีกับสโมสรกีฬาในท้องถิ่นอีกด้วย

Curriculum and Qualifications

Bedford School เปิดสอนทั้งหลักสูตร GCSE, A-Level และ International Baccalaureate (IB)
ในหลักสูตร GCSE นักเรียนจะต้องเรียนวิชาบังคับ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วรรณกรรมภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ และนักเรียนจะต้องเลือกวิชาเรียนเพิ่มอีก 3 วิชา ตามรายชื่อวิชาที่ทางโรงเรียนมี
ในหลักสูตร A-Level นักเรียนจะต้องเรียน 4 วิชาในปีแรก และในปีที่สองจะเรียนเพียงแค่ 3 วิชาเท่านั้น และในหลักสูตร IB นักเรียนก็จะเลือกวิชาเรียนในแต่ละกลุ่มสาระตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจะแบ่งเรียน 3 วิชาในระดับ Advance และอีก 3 วิชาในระดับ Standard

Location

มีรถไฟวิ่งตรงจาก London Gatwick Airport รถไฟใต้ดินสาย Piccadilly เชื่อมต่อ สถานีรถไฟ St Pancras International กับ สนามบิน Heathrow สนามบิน London Stansted ใช้เวลาเดินทาง 75 นาที ทางรถยนต์ และสนามบิน London Luton ใช้เวลาเดินทาง 30 นาทีโดยทางรถยนต์หรือทางรถไฟ

Ipswich Grammar School

Cricos Provider Number : 00499A

Address :Cnr Burnett & Darling Street,  Grammar School Hill Ipswich 4305

Website :www.igs.qld.edu.au

School Type: Boys Boarding School

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี 1863 ซึ่งทำให้ Ipswich Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมปลายแห่งแรกของรัฐควีนสแลนด์ Ipswich Grammar School เปิดสอนโรงเรียนชายล้วน โดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำหลักสูตรในหลายด้าน อาทิ เช่น ด้านการเมือง วิศวกรรม การศึกษา อักษรศาสตร์ การทหาร วิทยาศาสตร์ การดนตรี การแพทย์ และกฎหมาย เป็นต้น

Location

โรงเรียน Ipswich Grammar School ตั้งอยู่ที่เขต Ipswich ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐควีนสแลนด์ หรือ 40 นาทีจากบริสเบน และ จาก 1 ชั่วโมงจาก Gold Coast

Curriculum and Qualifications

หลักสูตรการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเน้นด้านการนำไปประยุกต์ใช้จริงในอนาคต นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่นักเรียนสนใจได้ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Legal Studies, Mathematic, Accounting, Information Processing and Technology และTrade & Business Mathematics เป็นต้น

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในแต่ละปี นักเรียนมากกว่า 90 % สำเร็จการศึกษาจาก Ipswich Grammar School และได้รับ Offer Letter จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในและนอกออสเตรเลีย ปัจจุบันนี้ นักเรียนจำนวนมากประสบความสำเร็จและอยู่ในตำแหน่งระดับสูงในหลากหลายสาขา อาชีพ

English Language support

โรงเรียนได้เตรียมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่ม ทักษะทางภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอนโดยคุณครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียนซึ่งปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบครันพร้อม ด้วยอาหาร 3 มื้อ

Support Services for International students

เจ้าหน้าที่แนะแนวจะคอยให้คำปรึกษานักเรียนทั้งเรื่องเรียนและ เรื่องการใช้ชีวิตที่ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนสามารถปรึกษาทุกปัญหากับเจ้าหน้าที่ได้ แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น เรื่องการเดินทาง หรือ สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น

Prince Alfred College

Prince Alfed College

CRICOS Provider Number : 00368A

Website : www.pac.edu.au

Address : Dequetteville Terrace, SA, AUSTRALIA 5071

School Type : Boys, Boarding and Day School

Philosophy – Special Features, Brief history

Prince Alfred College เป็นโรงเรียนชายล้วนชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2412 โดยมีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนมายาวนานถึง140 ปี โดยปัจจุบันได้สอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ด้วย Prince Alfred College ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง Adelaide และยังใช้ระยะเวลาเดินทางเพียง 15 นาที โดยรถยนต์จากสนามบินนานาชาติอะดิเลด ที่โรงเรียนมุ่งเน้น “การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นเลิศ” การศึกษาแบบองค์รวมที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงด้านกีฬา ศิลปะ เทคโนโลยี การบริการ และความเป็นผู้นำ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมมากมายหลายหลักสูตรให้เลือก และยังให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมือง Adelaide ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ South Australia โรงเรียนอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10 นาที และ 15 นาทีจากสนามบิน ดังนั้น นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถไฟ รถบัส และรถราง

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนมีระบบการเรียนให้นักเรียนเลือก 2 ระบบ ได้แก่ หลักสูตร International Baccalaureate Diploma Program (IBDP) และ South Australian Certificate of Education (SACE) นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีหลักสูตร VET (Vocational Education and Training) ทางด้านการโรงแรม การเกษตร และวิชาทางเทคนิคต่างๆ

English Language Support

ทางโรงเรียนได้จับเตรียมโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน หรือ The International Student Transition Program (ISTP) โดยให้มีการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนทันทีที่นักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนก่อนที่นักเรียนจะเข้าเรียนในคอร์สหลัก เด็กนักเรียนแต่ละคนจะมีการเรียนพิเศษเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งในกลุ่มจะเป็นนักเรียนที่อยุ่ในระดับชั้นเดียวกันและหลังจากนักเรียนสามารถทำระดับคะแนนได้เป็นที่น่าพอใจนักเรียนก็จะสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนหลักต่อไป

Entry requirement

ผลการศึกษาจากโรงเรียนในประเทศไทยควบคู่กับผลคะแนน AEAS

Pathways to University

นักเรียนสามารถนำผลการเรียนจากหลักสูตร  South Australian Certificate of Education (SACE) ไปสมัครเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรืออุดมศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศออสเตรเลีย หรือนักเรียนสามารถนำผลการเรียนจากหลักสูตร International Baccalaureate ไปสมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Academic Achievement /Other Notable Achievements

นักเรียนในระดับชั้น Year 12 สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในคณะเวชศาสตร์ นิติศาสตร์ การค้า วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2557 เด็กนักเรียน 74 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดมีผลคะแนน IBDP มากกว่า 90 คะแนน และค่าเฉลี่ยคะแนน IBDP ของนักเรียน คือ 94.05 คะแนน และ 12.15 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนในระบบ SACE ได้คะแนน ATAR อยู่ที่ 95.0 หรือมากกว่า และมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด Prince Alfred College มีฐานศิษย์เก่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง คือ ทางสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเครือข่ายทางธุรกิจสำหรับอาชีพและความเป็นอยู่ของนักเรียน

Accommodation

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนมีทั้งหอพักและบ้านพักแบบโฮมสเตย์จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวก และมีบริการรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้ โดยนักเรียนชาวต่างชาติจะได้พักร่วมกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย และได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ

Support Services for International Students

นักเรียนชาวต่างชาติจะได้รับการดูแลจากผู้ประสานงานชาวเอเชีย เจ้าหน้าที่ ครูพี่เลี้ยง ครูพิเศษ และที่ปรึกษานักเรียน นักเรียนชาวต่างชาติจะได้เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาที่สอง และได้รับการสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งการของศึกษาที่โรงเรียน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในระดับชั้น Year 7 – 10 ที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ จะต้องเข้าเรียนภาษาอังกฤษก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ และเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรม การเพิ่มประสิทธิภาพทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งการเข้าร่วมวิชาเหล่านี้จะต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการเขียนรายงาน การเขียนบทความ การเขียนเชิงวิพากย์ การสร้างคำ การค้นหาข้อมูลหรือ ไวยากรณ์ การฟัง ความเข้าใจ และการนำเสนอ

 

Christ Church Grammar School

Cricos Provider Number : 00433G

Address : Queenslea Dr, Claremont WA 6010 Australia

Website : www.ccgs.wa.edu.au

School Type : Boy,  day and boarding Schools

Philosophy : Special Features, Brief history

Christ Church Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910  ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ในเด็กทุกคนตามหลักแนวคิดของนิกายแองกลิกัน

Location

Christ Church Grammar School มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ

 • Claremont Campus
 • Mount Claremont Playing Fields
 • Brockway, Mount Claremont
 • Kooringal

โดยวิทยาเขตหลักคือ Claremont Campus ซึ่งอยู่หห่างจากตัวเมือง Perth เพียง 9 กิโลเมตร

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน

Support Services for International students

โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะรับผิดชอบในเรื่องความเป็นอยู่ และ การศึกษาของนักเรียน ซึ่งผู้ ประสานงานจะติดต่อกับนักเรียนเป็นระยะเพื่อพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือความกังวลต่างๆ

Curriculum & Qualifications

ใน Year 7 – 10 หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจะแบ่งเป็น 8 ด้าน หลักๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ศิลปะ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และภาษาที่นอกเหนือจาก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนในระดับชั้นปีที่ 11 และ 12 สามารถเลือกโปรแกรมตามความสนใจของตนเองได้ โดยทางโรงเรียนมีวิชาเลือกให้นักเรียนมากมาย

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในแต่ละ ปีโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียน Christ Church จะได้เข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลีย

Trinity Grammar School

CRICOS Provider Number – 00671E

เว็บไซต์ – http://www.trinity.nsw.edu.au/

ที่อยู่ – 60 Wellington Street, Kew, Victoria 3101 Australia

Trinity Grammar School เป็นโรงเรียนชาย แบบ Anglican ซึ่งมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ Anglican Church of Australia เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการมาเป็นเวลา 100 ปีแล้ว และตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางธุรกิจของเมลเบิร์นเพียง 5 กิโลเมตร มีทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสารประจำทางผ่าน โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ร่มรื่นและปลอดภัยที่สุดของเมลเบิร์น Trinity มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยมาก เป็นสถาบันที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำมาแล้วมากมาย

Trinity ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติซึ่งมาจากประเทศต่างๆในทวีป
เอเชีย ซึ่งศิษย์เก่าของ Trinity เองหลายคนก็ได้ส่งบุตรหลานของตนมาเรียนที่ Trinity อย่างต่อเนื่องโรงเรียน
ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างความกลมกลืนและกลมเกลียวกันระหว่างนักเรียนนานาชาติและนักเรียนท้องถิ่นให้ได้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างเต็มที่และคุ้มค่า Trinity มีชื่อเสียงอย่างยิ่งว่าเป็นโรงเรียนที่ให้ความเอาใจใส่ มีครูอาจารย์ที่ทุ่มเทและเปี่ยมคุณภาพ

โรงเรียนให้การสนับสนุนในการวางแผนอาชีพ เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ภาษา การพัฒนาบุคลากร และความเชี่ยวชาญในการเข้าสังคม ซึ่งนักเรียนจากนานาชาติมากมายที่ได้เรียนที่ Trinity ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างยาวนานไปตลอดชีวิต

Trinity ให้การสอนภาษาต่างประเทศ 4 ภาษา ได้แก่ภาษาอินโดนีเชีย จีน (ทั้งเป็นภาษาที่หนึ่งและที่สอง) ฝรั่งเศส และเยอรมัน มีหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (English as a Second Language) ไว้รองรับ

นักเรียนนานาชาติตั้งแต่ Year 11 ถึง Year 12 ชั้นเรียนพิเศษและภาคปฏิบัติได้รับการจัดให้อยู่นอกเวลา
เรียนปกติเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเต็มที่

Trinity คือส่วนผสมที่สวยงามของอาคารทางประวัติศาสตร์กับเครื่องอำนวยความสะดวกสมัย ใหม่ ภายในโรงเรียนที่ Kewประกอบด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างใหม่และศูนย์การสอนและ การแสดงศิลปะและดนตรีขนาดใหญ่ นักเรียนจะสนุกสนานกับการเล่นกีฬาในสนามกีฬาขนาดใหญ่ของโรงเรียน โรงเรียนมีหอสมุดสองหอซึ่งมีเขตดูหนังสือสำหรับเด็กโตโดยเฉพาะ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดทั้งในและนอกเวลาเรียน นักเรียนทุกคนสามารถใช้อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงเรียนได้ในห้องเรียนทุกห้องและทุกเวลา

ฝ่ายศิลปะของโรงเรียนมีห้องปฏิบัติการศิลปะและกราฟิก (Graphic and Art Studios) หลายห้อง รวมทั้งห้องพิมพ์งานและห้องมืด ส่วนฝ่ายดนตรีก็มีห้องฝึกซ้อมส่วนตัว ห้องซ้อม ห้องอัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านดนตรีอื่นๆให้นักเรียนใช้ มียิมเนเซียมและสระว่ายน้ำมาตรฐาน

นักเรียนของ Trinity มีผลการได้รับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีเลิศเป็นประจำทุกปี และนักเรียนส่วนใหญ่จะเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่า 30% ของนักเรียนปีสุดท้ายทั้งหมดสามารถเข้าสู่ University of Melbourne และในจำนวนนั้นได้เรียนสองปริญญาควบ…23% ได้คณะนิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ…18% ได้เรียนไอที…และ 7% ได้เรียนแพทย์
นอกจากนี้คะแนนสอบของนักเรียน Year 12 ของ Trinity สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรัฐถึง 3-5 เท่าตัวมาอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในสามของนักเรียนทั้งหมดสามารถติดอันดับ Top 10 ของรัฐทุกปี ซึ่งนี่เองทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนต่อคณะอะไรก็ได้ที่ตนเองต้องการ

Whitefriars College

Whitefriars College

CRICOS Provider Number : 01680G

Address :156 Park Road, Donvale, Victoria, Australia 3111

Website :www.whitefriars.vic.edu.au

Philosophy – Special Features, Brief history

Whitefriars College เป็นโรงเรียนชายล้วน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นโรงเรียนแบบเคทอลิก การเรียนการสอนของโรงเรียนจะสอดแทรกหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริส เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน มีความเชื่อมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงให้แก่ท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ ทางโรงเรียนเชื่อว่าความสำเร็จทางการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวนักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวอีกด้วย

Whitefriars College เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวและโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีพื้นฐานทางความคิดที่ดีและสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางการเรียนได้ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติสำคัญที่ทางโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีคือความเป็นผู้นำ โดยได้จัดให้มีโครงการ Leadership Program ขึ้นสำหรับนักเรียน Year 10 และ Year 11 ทุกคน ซึ่งโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความเป็นผู้นำ โดยเพื่อนร่วมชั้นจะลงคะแนนเลือกผู้นำบ้าน (House Captains) ซึ่งผู้นำของแต่ละบ้านจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป หน้าที่หลักคือคอยให้ความช่วยเหลือ รับผิดชอบ และเป็นตัวแทนของนักเรียนในบ้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการของโรงเรียน

Entry Requirements for Overseas Students

ผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี และคะแนน AEAS

Intensive English / ESL Support

Whitefriars College จัดให้มีการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESL) สำหรับนักเรียน Year 9, 10, 11 และ 12 การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนานาชาติยังมีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่คุณครูผู้สอนวิชา ESL เข้าไปในชั้นเรียนเพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนในการทำการบ้านต่างๆ หรือนักเรียนสามารถออกจากห้องเรียนในเวลาพักเพื่อไปปรึกษากับคุณครูตัวต่อตัว และการนัดเรียนพิเศษนอกเวลาเรียน

Curriculum & Qualifications

นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้ค้นพบสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอย่างเต็มที่ผ่านทางหลักสูตรที่เปิด กว้างของ Whitefriars Collage นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทั้งทางด้านภาษา ศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะการแสดง การออกแบบ มนุษยศาสตร์ ฟิสิกข์ และศาสนศาตร์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติม เช่นการศึกษา นอกสถานที่โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน การแข่งขันกีฬา การแสดงดนตรี รวมถึงการสร้างละครเวที เป้นต้น

โรงเรียนให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับการเรียนการสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขนาด ใหญ่ถูกสร้างขึ้น เพื่อให้นักเรียนที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ใช้พัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ นอกจากนี้ Whitefriars Collage ยังคอยพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้จัดการข้อมูลต่างๆของทางโรงเรียนอีกด้วย Academic Achievement / Other Notable Achievements ในปี 2013 ค่าเฉลี่ยคะแนน ATAR อยู่ที่ 71.32 โดยมีนักเรียนประมาณ 30 คนได้คะแนน ATAR มากกว่า 90 คะแนน

Support Services for International Students

Whitefriars Collage จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยแยกการทำงานเป็นหน่วยงานพิเศษ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มที่ หน้าที่หลักของหน่วยงานนี้คือ การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางวิชาการให้แก่นักเรียน ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือต้องการเรียนพิเศษเพิ่มเติมในสาขาที่ตนสนใจ นอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ พร้อมระบบ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูล โรงละคร ห้องซ้อมการแสดง ห้องทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ห้องล้างและอัดภาพ เป็นต้น ด้วยความช่วยเหลืออันครบครัน นักเรียนทุกคนจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาทักษะความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจในอนาคตต่อไปได้

Accommodation

Whitefriars Collage มีบริการจัดหา Homestay เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนจะพักอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีและมี ความปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่

The King’s School

The King’s School

CRICOS Provider Number : 02326F

Website : www.kings.edu.au

Address : Pennant Hills Road, North Parramatta, NSW, AUSTRALIA 2124

School Type : Boys only, Boarding School

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียน The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีศิษย์จากนานาประเทศทั่วโลกได้นำความรู้ความ สามารถมาใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เช่น นายกรัฐมนตรี นักการเมือง ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 750 ไร่ ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสนใจได้มากมาย

Location

The King’s School ตั้งอยู่ในเขต Parramatta ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง Sydney เพียง 35 นาที

Curriculum and Qualifications

หลักสูตรส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมการโต้วาที เป็นต้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจะได้รับวุฒิ New South Wales Higher School Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

English Language support

นักเรียนต่างชาติทุกคนในระดับชั้น Year 11 และ Year 12 จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ESL โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนสูง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับต่อไปของนักเรียน

Pathways to University

นักเรียนที่จบจาก The King’s School สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย Oxford, Cambridge, Yale, Sydney และมหาวิยาลัย NSW ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย และบริหารธุรกิจ เป็นต้น

Academic Achievement/ Other Notable Achievements

นักเรียนของโรงเรียนมีการผลเรียนดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ในรัฐ New South Wales โดยนักเรียนของโรงเรียนมีคะแนน High School Certificate (HSC) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรัฐ ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนได้ในหลายแขนงวิชาและได้รับการพิจารณา จากมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต้นๆ

Accommodation

โรงเรียน The King’s School มีหอพักสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ประจำ นักเรียนตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 จะมีห้องนอนส่วนตัวของตนเอง โดยภายในหอพักประกอบไปด้วยห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องซักรีด และ ห้องพยาบาล

The Scots College

The Scots College

CRICOS Provider Number: 02287G

Website: www.tsc.nsw.edu.au

Address: Victoria Road, Bellevue Hill, NSW, AUSTRALIA 2023

School Type: Boys, Boarding school

Philosophy – Special Features, Brief history

The Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะไปพร้อมๆกัน ทำให้นักเรียนหลายต่อหลายคนมีผลการเรียนที่น่าพอใจอย่างมาก

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Bellevue Hill โดยวิทยาเขตที่ Sydney อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร และห่างจาก Sydney international Airport เพียง 15 กิโลเมตร

Curriculum and Qualifications

ระหว่างเรียน Year 7 และ 8 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างๆ เช่น อินโดนีเชีย ละติน จีน และ ฝรั่งเศสได้ เมื่อถึง Year 9 นักเรียนจะได้ย้ายไปเรียนที่ Glengarry Campus เป็นเวลา 2 ภาคเรียน เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับต่อไป เมื่อขึ้น Year 10 นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์เพิ่มได้ ทางโรงเรียนยังจัดโปรแกรมแนะแนวการเลือกอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่จะสอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการทำในอนาคตอีกด้วย

นักเรียน Years 11 และ 12 สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนสนใจได้อย่างกว้างขวางเพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่หลากหลายในอนาคต ทั้งสายอาชีพ และระดับปริญญา

English Language Support

โรงเรียนสอดแทรกหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของเด็กมัธยมปลาย และเปิดชั้นเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ในช่วงบ่าย

Academic Achievement/ Other Notable Achievements

 • ในปี 2012 นักเรียนจำนวน 175 จาก 177 คนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก
 • David Zhang, Dux of the College ได้ ATAR Score เต็ม 99.95 คะแนน

รายชื่อนักเรียนที่ได้ ATAR Score สูงที่สุดของโรงเรียน:

 • ZHANG David 99.95 คะแนน
 • HARPER, George 99.9 คะแนน
 • NI, Darwin 99.65 คะแนน
 • ZHANG, Major 99.45 คะแนน
 • LI, Haoran 99.25 คะแนน
 • MAN, Xander 99.15 คะแนน
 • SUNITO, Samuel 99.1 คะแนน

Accommodation

หอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติมีทั้งหมด 5 หอพัก โดยแต่ละหอพักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และครูสอนพิเศษ นักเรียนแต่ละคนจะมีห้องเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ทางหอพักยังมีสถานพยาบาล ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Other Features

The Scots College เป็นผู้นำทางด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเข่น Scots.NET Parent Services ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียน ตารางเรียน