Mater Christi College

Mater Christi College

CRICOS Provider Number : 00589K

เว็บไซต์ : www.materchristi.edu.au

ที่อยู่ : 28 Bayview Road BELGRAVE VICTORIA 3160 AUSTRALIA

ประเภทโรงเรียน :   A catholic boarding school for girls

Philosophy

Mater Christi เน้นการพัฒนาให้นักเรียนหญิงมีความมั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนการสอนจะจัดนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ นักเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนที่โดดเด่น สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษษกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม อยู่ในเขต Belgrave ตึกเรียนมีลักษณะการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถเดินทางได้สะดวกโดยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟและรถบัสเพียงแค่ 5 นาที

Curriculum and Qualifications

90% ของนักเรียนทั้งหมดได้รับ offer จากสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของรัฐ Victoria กว่า 60% ของนักเรียนทั้งหมดสามารถทำคะแนน Enter Score ได้ 70 คะแนนขึ้นไป 50% ของนักเรียนนานาชาติ ได้รับ offer จาก Monash University และ University of Melbourne ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นมหาวิทยาลัยใน Group of Eight ซี่งมีประวัติการก่อตั้งและชื่อเสียงทางด้านวิชาการมายาวนาน

English Language Support

Mater Christi มีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนานาชาติ โดยเน้นการใช้ภาษาในห้องเรียน การเพิ่มทักษะด้านภาษาสำหรับการค้นคว้าวิจัยต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในระบบการเรียนการสอนของประเทศออสเตรเลีย

Accommodation

หอพักของโรงเรียนตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สามารถรับนักเรียนได้จำนวน 40 คน
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ในแต่ละห้องมีโทรศัพท์และ Internet นอกจากนี้ยังมีการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย นอกจากหอพักแล้ว ทางโรงเรียนยังมีบริการจัดหาที่พักแบบ Homestay ให้แก่นักเรียน

Support Services for International students

สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกๆเรื่องทั้งทางด้านสวัสดิการ วิชาการ ที่อยู่ และผู้ปกครอง และยังรวามไปถึงเรื่องของวีซ่า พาสปอร์ต Mater Christi ให้ความสำคัญต่อบริการการช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งรวมถึง การจัดหา Guardianship ให้แก่นักเรียน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและการรับษาพยาบาล มีบริการสอนพิเศษทั้งในระหว่างเวลาเรียนและนอกเวลา มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านการเลือกวิชาและการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย บริการรับ-ส่งสนามบินฟรีปีละ 1 ครั้ง อีกทั้งยังคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคาร การเดินทาง ประกันสุขภาพ เป็นต้น