Eltham College

CRICOS Provider Number : 00138D

ที่อยู่ : PO Box 40, Eltham Post Office, Eltham, VIC, AUSTRALIA 3754

เว็บไซต์ : www.Elthamcollege.vic.edu.au

ประเภทโรงเรียน : Co-educational

Philosophy
Eltham College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึง Year 12 ระบบทางวิชาการของโรงเรียนมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะของโรงเรียนชั้นนำทางด้านวิชาการของออสเตรเลีย นักเรียนของโรงเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเต็มที่ ทั้งยังสำเร็จการศึกษาพร้อมด้วยทักษะความรู้ที่จะสามารถใช้เป็นเส้นทางเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

Location
Eltham College จะมี 2 วิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเขต Research (Main Rd) ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง Melbourne ประมาณ 45 นาที และอีกวิทยาเขตตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Melbourne (King Street) ซึ่งเปิดสอนเฉพาะระดับ Year 9

Curriculum Qualification
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและด้วยสภาพแวดล้อมและระบบการสอนของโรงเรียน เป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่านักเรียนของโรงเรียนจะประสบความสำเร็จกับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้ ด้วยการแนะแนว และระบบการเรียนที่นักเรียนสามารถจัดรูปแบบการเรียนของตนเองได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนเอง ตามหลักสูตรการเรียนแบบ VCE จึงนับได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่ดีที่นักเรียนจะสามารถก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคตได้

Pathways to Schools
ELTHAM College ได้มีการนำเสนอคลาสเรียนพิเศษที่มีชื่อว่า English Pathways ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เข้มข้นขึ้นให้กับนักเรียน และยังช่วยให้น้องๆ สามารถปรับตัวในชั้นเรียนในวิชาต่างๆได้เร็วขึ้นอีกด้วย

Academic Achievement / Other Notable Achievements
ในช่วงปี 2011-2012 นักเรียนที่สำเร็จการศึกษากว่า 99% ล้วนแต่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียด้วยกันทั้งสิ้น

Accommodation
Eltham College มีบริการจัดหาโฮมสเตย์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน โรงเรียนจะจัดให้นักเรียนอยู่โฮมสเตย์ที่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้โดย สะดวก และนักเรียนแต่ละคนจะมีห้องนอนส่วนตัวของตัวเอง

Support Service for International students
โรงเรียน มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติและให้คำแนะนำทั้งทางด้านการ เรียน และการใช้ชีวิตรวมทั้งจะคอยติดต่อกับผู้ปกครองของนักเรียน เป็นระยะๆ อีกด้วย