Wesley College Scholarship 2019

Wesley College มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50% สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Year 10 หรือ 11 ในปีการศึกษา 2019 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
Wesley College เป็นโรงเรียนประจำชั้นนำในออสเตรเลีย โดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเหมาะแก่การเรียนรู้ ทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร :

  • กำลังจะเข้าเรียนระดับ Year 10 หรือ 11 ในภาคเรียนที่ 1/2019
  • อายุ 15 ปี ขึ้นไป
  • ผลการสอบ AEAS ไม่เกิน 12 เดือน
  • ผลการสอบ AEAS วิชา Mathematics และ Non-Verbal General ชั้นต่ำ 6,7 หรือ 7,6 คะแนนในแต่ละวิชา
  • ผลการเรียนล่าสุด และประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

สมัครด่วน ! ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.

*หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม*

โทร. 02-7125300

Line : @ceta