เรียนต่อมัธยมสหรัฐ (USA) เรียนต่อมัธยมนิวซีเลนด์ (NEW ZEALAND) เรียนต่อมัธยมแคนาดา (CANADA) เรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย (AUSTRALIA)

Secondary Schools in United Kingdom / Boarding Schools in UK

Secondary Course

CETA represents over 50 schools at over United Kingdom

High School Courses in the UK cover a wide range of subjects and extracurricular activities.

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Benefits of Studying

Secondary School in United Kingdom

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

High quality of
Education Curriculum

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

Get the chance to
practice English in
everyday life

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Education system is
recognized worldwide

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Cultural Exchange

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

Variety of Scholarship
options available for
international students

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

Create confidence and
responsibility to face
obstacles real life

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Increase chance of
entering into top
universities worldwide

โอกาสในการทำงานที่ดี

Create opportunity for
better career path

Knowledge about United Kingdom

The United Kingdom is located off the northwest coast of continental of Europe. It consists of two islands, the Great Britain, which is home to England, Scotland, Wales combined and Northern Ireland, with the largest country being England. The landscape is different in each region, mostly are mountains. In the southern part of the country mainly consist of lowland and there are over thousand different islands around.

Advantages of UK Secondary Education

 1. England is known as a highly safe country, with rich history and culture. Therefore, if your child goes to study high school whether in day or boarding school  in United Kingdom, the parents can be assured that your child will be learning and living in a safe environment. Moreover, students will also benefit from using English language to communication with native speakers on a daily basis.
 2. Secondary School in the UK is considered high in their standard of education compare to the rest of the world.
 3. Secondary School in United Kingdom offers a variety of subjects for students to choose from, to ensure it’s the most suitable for each students.
 4. Studying in the UK for Secondary School not only gives academic excellence to students but also provide exceptional experiences which can be adapted to real life use as well.

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. Abbots Bromley School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abbots Bromley School was founded in 1874. The school consists of two entities

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Abbots Bromley UK

2. Abbotsholme School

Abbotsholme School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 บนพื้นที่ที่สวยงามและร่มรื่นกว่า 140 เอเคอร์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Rocester

3. Abingdon School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abingdon School is a leading private school with a history of over 750 years. The school ...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Abingdon UK

4. Adcote School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Adcote School for Girls is a small school that was founded in 1907.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Shrewsbury UK

5. Alexanders College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Alexanders College, founded in 1984, is a coeducational school for international students in particular.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Woodbridge

6. Badminton School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Badminton School is a private school for girls with boarding option.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Bristol UK

7. Bedford School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bedford School is a school for boys aged 7 to 18 years which was founded in 1552. Bedford Boys School aims for academic excellence and good students’ test scores.

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Bedford UK

8. Bellerbys College

โรงเรียนอังกฤษ

ellerbys College was founded in 1959 and is dedicated to preparing students for university.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Brighton UK

9. Berkhamsted School

Berkhamsted School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ โดยจะให้การศึกษาแบบแยกชาย - หญิง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Berkhamsted

10. Bishopstrow College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bishopstrow College is a boarding school that offers courses to prepare and improve students’ English Language skills for students who would like to study at a boarding school in the UK.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bishopstrow UK

11. Bootham School

Bootham School is home to a happy, caring community and welcomes students from across the world including Thailand

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

York

12. Bosworth Independent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bosworth Independent College was founded in 1977 and is open to secondary education student...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

13. Box Hill School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Box Hill School is a coeducational school for students between 11 and 18 years old.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Surrey UK

14. Brighton College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Brighton College is a leading private school in England. Founded in 1845 and open to both male and female students from the age of 3-18 years old,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

East Sussex UK

15. Bromsgrove School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bromsgrove School is one of the best private schools in the UK which was established over 450 years ago and is open to students between 2 and 18 years old.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Worcestershire

16. CATS College

โรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ประกอบด้วย 3 แคมปัสคือ CATS London, CATS Cambridge และ CATS Canterbury

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cambridge Canterbury London

17. Cardiff Sixth Form College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Cardiff Sixth Form College is an educational institution that focuses on excellence and success of all its students.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cardiff UK

18. Chase Grammar School

Chase Grammar School เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายสุงสุดคือการมอบการศึกษาระดับท็อปซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียน

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Cannock

19. Cheltenham College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Cheltenham College is a coeducational school, founded in 1841 and located in Cheltenham, which is far from London to the east of England.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cheltenham UK

20. Concord College

โรงเรียนอังกฤษ

Concord College is an international school that accepts students from all over the world from 13 to 19 years of age.

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Shrewsbury UK

21. Dover College

Dover College เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน เป็นชาวต่างชาติ 30%

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Dover

22. Durham School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Durham School is a co-educational boarding school established since 1414. For 600 years Durham School...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Durham UK

23. Farlington School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Farlington is an all-girl with optional boarding for students who lives too far for daily travel to and from school.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Horsham UK

24. Felsted School

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่ดีและครบถ้วนที่สุดแก่นักเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูอาจารย์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Felsted

25. Glenalmond College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Glenalmond College is a boarding coeducational school, open to students aged 12-18 years. Founded in 1847,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

26. Harrogate Ladies’ College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Harrogate Ladies’ College was founded in 1893 as an all-girl school with an extensive history in academic excellence, sports,

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Harrogate UK

27. Hazlegrove Prep School

นักเรียนในระดับชั้น Year 8 ได้รับทุนการศึกษา กว่า 96 และ 25 รางวัลจาก Senior Schools ชั้นนำ ไม่ว่าจะ เป็น Eton, Marlborough, Sherborne, King’s และ Millfield

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Hazlegrove

28. Kingsley School, Bideford

นักเรียนของ Kingsley School Bideford มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ของ United Kingdom ได้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bideford

29. Kingswood School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Kingswood School was founded in 1748 by John Wesley, a person who is regarded as an influential figure in the 18th century...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bath UK

30. King’s Bruton

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามร่มรื่น ปลอดภัย ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางทำให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา ดนตรีศิลปะการแสดง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bruton

31. LVS Ascot

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในรูปแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1803 มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

32. Loughborough Grammar School

โรงเรียน Loughborough Grammar School เป็นโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีหลักสูตรรองรับที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนชายล้วน

โฮมสเตย์

Loughbourough

33. Mayfield School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Since its foundation over 150 years ago, Mayfield has become one of Britain’s leading Catholic girls’ schools.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Mayfield UK

34. Moira House Girls School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moira House accepts application from students between 2 to 18 years old for admission into preschool all the way to Year 13.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Eastbourne UK

35. Moorland School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moorland School is located on the edge of the historic town of Clitheroe.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Clitheroe UK

36. Moreton Hall

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moreton Hall School was founded in 1913 and is open to students from Kindergarten to Year 13 (high school is for girls only).

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Oswestry UK

37. Moyles Court

Moyles Court School is well-established with a history of more than 50 years as a school and is housed in a 16th

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Ringwood UK

38. Myddelton College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Myddelton College is a new school open to students in September. The school has a concept that....

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Denbigh UK

39. Oswestry School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Oswestry School is a coeducational school with the option for students who are not able to travel daily to and from school to stay at the school dorms.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Oswestry UK

40. Oxford International College

Oxford ได้รับการยอมรับอย่าง รวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่สามารถพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

41. Oxford Sixth Form College

เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ภายในเมือง Oxford มีรูปแบบการ เรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนฉบับดั้งเดิม ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford

42. Padworth College

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ด้วยขนาดห้องเรียนขนาดเล็กทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Padworth

43. Queen Ethelburga’s Collegiate

Our Hill Standard, to be the best that I can with the gifts that I have, lies at the heart of everything that we try to achieve at QE.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

York

44. RHS, The Royal Hospital School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

The School was founded in 1712 by Royal Charter to ‘improve navigation’ through education, preparing boys for service in the Royal Navy....

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Suffolk UK

45. Rendcomb College

โรงเรียน Rendcomb College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีความเชื่อมั่นใจในตนเอง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Gloucestershire

46. Rossall School

โรงเรียนอังกฤษ

Rossall School is one of the country’s leading independent co-educational boarding and day schools, in a picturesque and historic setting on the Lancashire coastline.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Fleetwood UK

47. Royal Russell School

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853 บนพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ อยู่ไม่ไกลจาก London โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Croydon

48. Scarborough College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Scarborough College is an Independent Day and Boarding School for Boys and Girls aged 3 to 18 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Scarborough UK

49. Sidcot School

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1699 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ Somerset โดยเปิดสอนในรูป แบบโรงเรียนสหศึกษา ประจำและไป-กลับ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Winscombe

50. St Edmund’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Edmund’s College is a coeducational Catholic Orthodox School founded in 1568, which currently has about 630 students in total.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Herts UK

51. St Leonards School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Leonards School is an outstanding academics school that offers both day and boarding programs.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Brighton East UK

52. St Michael’s School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Michael’s School, established in 1923, is a leading private school in Wales and ranked in the top 100 private schools in the UK.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Llanelli UK

53. St. Michael’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Michael’s College is a small school that strongly focuses on improving student’s achievements.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Tenbury UK

54. Strathallan School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Strathallan School is one of Scotland’s leading boarding and day schools located on a beautiful 153 acre campus in rural Perthshire.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

55. Taunton School

โรงเรียนอังกฤษ

Taunton School is a coeducational school with the option to stay at the school dorms for students who are not able to travel to and from school on a daily basis.

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Taunton UK

56. The Abbey College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abbey College was founded in 1874; located in the heart of England, the school campus spans over a 70 acres land that is surrounded by nature.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Malvern UK

57. The National Mathematics and Science College

ผลการเรียนยอดเยี่ยม การันตีคุณภาพการศึกษาด้วยผลทดสอบ A-Level Results A*/A สูงถึง 91% ในปี 2020

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Warwickshire

58. The Royal School Wolverhampton

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

The Royal Wolverhampton School is a coeducational school founded in 1850

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

UK Wolverhampton

59. Tonbridge School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Tonbridge School is one of the leading boys’ boarding schools in the country and highly respected internationally, was founded in 1553.

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Tonbridge UK

60. Trent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Trent College is a happy and flourishing co-educational, HMC, Independent Day and Boarding School for boys

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

61. Trinity School

Trinity School is a leading co-educational school open to students from the age of 4-19 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Devon UK

62. Truro School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Truro School is boarding school coeducational school. Admission is open to students aged 3 to 18 and...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Truro UK

63. Warminster School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Warminster School was founded in 1707 and built on the basis of excellence in teaching academic courses.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Warminster

64. Westonbirt School

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 210 เอเคอร์ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการพัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Gloucestershire

65. Windermere School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Windermere School was founded in 1863 as a private, coeducational school open to students aged 2 – 18 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Windermere

66. Wycliffe College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Wycliffe is a thriving day and boarding school for boys and girls aged from 2 to 18,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Stonehouse UK

67. d’Overbroeck’s Oxford

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่มีชื่อเสียง และถูก จัดให้เป็น Top 7 ของโรงเรียนหลักสูตร Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford

English Language Course

CETA represents many quality English Language schools in the United Kingdom.

Students will benefits from communication directly on a daily basis with native speakers.

Curriculum

CETA represents a number of quality English Language schools in the United Kingdom. Students who are interested can choose from a range of intensive English Language Courses. Moreover, each language school is different in terms of location and structure, some of which are taught in colleges, universities, or private language centers.

Higher Education

CETA represents many institution which offers education at colleges and universities level in the United Kingdom.

After finishing high school in England, students will have many options to study at university level.

Higher Education

Foundation

Foundation course is a course that prepares students for university but has no basic knowledge of the specific field and subject such as Art, Designs, Fashion, Finance and Accounting or students did not meet the criteria set by the university. Therefore, Foundation course are an option for students to be able to enter university level by enrolling up to 8 months to 1 year of Foundation course.

 • Foundation courses are available at :
  • Bellerbys College and Istituto Marangoni as wll as International Study Center ofeach universities including University of Huddersfield, Keele University, Kingston University London and University of Sussex.

Application Process

CETA ……………………………………………..

• Secondary Course
• English Language Course

Application Process

Secondary Course

Application Process

English Language Course

Documents require for Application

 1. 1. Complete Application Form
 2. 2. Transcript in English version, 2 consecutive years
 3. 3. Letters of Recommendation from previous institution
 4. 4. Other additional documents required by institution
 5. 5. Application Fee

** Please note that documents depend on your Course and Institute.

 • Secondary Course
 • English Language Course
Secondary Course

Secondary Course

CETA represents over 50 schools at over United Kingdom

High School Courses in the UK cover a wide range of subjects and extracurricular activities.

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

Benefits of Studying

Secondary School in United Kingdom

หลักสูตรที่มีคุณภาพ

High quality of
Education Curriculum

ได้ใช้ภาษากับเจ้าของภาษา

Get the chance to
practice English in
everyday life

มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Education system is
recognized worldwide

 เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Cultural Exchange

มีทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ

Variety of Scholarship
options available for
international students

มีความมั่นใจ ความรับผิดชอบ พร้อมเผชิญโลก

Create confidence and
responsibility to face
obstacles real life

 โอกาสเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Increase chance of
entering into top
universities worldwide

โอกาสในการทำงานที่ดี

Create opportunity for
better career path

Knowledge about United Kingdom

The United Kingdom is located off the northwest coast of continental of Europe. It consists of two islands, the Great Britain, which is home to England, Scotland, Wales combined and Northern Ireland, with the largest country being England. The landscape is different in each region, mostly are mountains. In the southern part of the country mainly consist of lowland and there are over thousand different islands around.

Advantages of UK Secondary Education

 1. England is known as a highly safe country, with rich history and culture. Therefore, if your child goes to study high school whether in day or boarding school  in United Kingdom, the parents can be assured that your child will be learning and living in a safe environment. Moreover, students will also benefit from using English language to communication with native speakers on a daily basis.
 2. Secondary School in the UK is considered high in their standard of education compare to the rest of the world.
 3. Secondary School in United Kingdom offers a variety of subjects for students to choose from, to ensure it’s the most suitable for each students.
 4. Studying in the UK for Secondary School not only gives academic excellence to students but also provide exceptional experiences which can be adapted to real life use as well.

กรุณาเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ

โรงเรียน ประเภทโรงเรียน ประเภทที่พักอาศัย เมือง

1. Abbots Bromley School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abbots Bromley School was founded in 1874. The school consists of two entities

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Abbots Bromley UK

2. Abbotsholme School

Abbotsholme School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1889 บนพื้นที่ที่สวยงามและร่มรื่นกว่า 140 เอเคอร์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Rocester

3. Abingdon School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abingdon School is a leading private school with a history of over 750 years. The school ...

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Abingdon UK

4. Adcote School for Girls

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Adcote School for Girls is a small school that was founded in 1907.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Shrewsbury UK

5. Alexanders College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Alexanders College, founded in 1984, is a coeducational school for international students in particular.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Woodbridge

6. Badminton School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Badminton School is a private school for girls with boarding option.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Bristol UK

7. Bedford School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bedford School is a school for boys aged 7 to 18 years which was founded in 1552. Bedford Boys School aims for academic excellence and good students’ test scores.

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Bedford UK

8. Bellerbys College

โรงเรียนอังกฤษ

ellerbys College was founded in 1959 and is dedicated to preparing students for university.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Brighton UK

9. Berkhamsted School

Berkhamsted School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำและไป-กลับ โดยจะให้การศึกษาแบบแยกชาย - หญิง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Berkhamsted

10. Bishopstrow College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bishopstrow College is a boarding school that offers courses to prepare and improve students’ English Language skills for students who would like to study at a boarding school in the UK.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bishopstrow UK

11. Bootham School

Bootham School is home to a happy, caring community and welcomes students from across the world including Thailand

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

York

12. Bosworth Independent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bosworth Independent College was founded in 1977 and is open to secondary education student...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

13. Box Hill School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Box Hill School is a coeducational school for students between 11 and 18 years old.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Surrey UK

14. Brighton College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Brighton College is a leading private school in England. Founded in 1845 and open to both male and female students from the age of 3-18 years old,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

East Sussex UK

15. Bromsgrove School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Bromsgrove School is one of the best private schools in the UK which was established over 450 years ago and is open to students between 2 and 18 years old.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Worcestershire

16. CATS College

โรงเรียนสหศึกษาแบบประจำ ก่อตั้งขึ้นในปี 1952 ประกอบด้วย 3 แคมปัสคือ CATS London, CATS Cambridge และ CATS Canterbury

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cambridge Canterbury London

17. Cardiff Sixth Form College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Cardiff Sixth Form College is an educational institution that focuses on excellence and success of all its students.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cardiff UK

18. Chase Grammar School

Chase Grammar School เป็นโรงเรียนที่มีเป้าหมายสุงสุดคือการมอบการศึกษาระดับท็อปซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียน

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Cannock

19. Cheltenham College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Cheltenham College is a coeducational school, founded in 1841 and located in Cheltenham, which is far from London to the east of England.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Cheltenham UK

20. Concord College

โรงเรียนอังกฤษ

Concord College is an international school that accepts students from all over the world from 13 to 19 years of age.

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Shrewsbury UK

21. Dover College

Dover College เป็นโรงเรียนสหศึกษาสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี มีนักเรียนทั้งหมด 300 คน เป็นชาวต่างชาติ 30%

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Dover

22. Durham School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Durham School is a co-educational boarding school established since 1414. For 600 years Durham School...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Durham UK

23. Farlington School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Farlington is an all-girl with optional boarding for students who lives too far for daily travel to and from school.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Horsham UK

24. Felsted School

โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่ดีและครบถ้วนที่สุดแก่นักเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูอาจารย์

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Felsted

25. Glenalmond College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Glenalmond College is a boarding coeducational school, open to students aged 12-18 years. Founded in 1847,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

26. Harrogate Ladies’ College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Harrogate Ladies’ College was founded in 1893 as an all-girl school with an extensive history in academic excellence, sports,

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Harrogate UK

27. Hazlegrove Prep School

นักเรียนในระดับชั้น Year 8 ได้รับทุนการศึกษา กว่า 96 และ 25 รางวัลจาก Senior Schools ชั้นนำ ไม่ว่าจะ เป็น Eton, Marlborough, Sherborne, King’s และ Millfield

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Hazlegrove

28. Kingsley School, Bideford

นักเรียนของ Kingsley School Bideford มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ของ United Kingdom ได้เป็นจำนวนมาก

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bideford

29. Kingswood School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Kingswood School was founded in 1748 by John Wesley, a person who is regarded as an influential figure in the 18th century...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Bath UK

30. King’s Bruton

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความสวยงามร่มรื่น ปลอดภัย ด้วยพื้นที่อันกว้างขวางทำให้โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา ดนตรีศิลปะการแสดง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Bruton

31. LVS Ascot

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในรูปแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1803 มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

32. Loughborough Grammar School

โรงเรียน Loughborough Grammar School เป็นโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่โรงเรียนหนึ่งในอังกฤษ ซึ่งมีหลักสูตรรองรับที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนชายล้วน

โฮมสเตย์

Loughbourough

33. Mayfield School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Since its foundation over 150 years ago, Mayfield has become one of Britain’s leading Catholic girls’ schools.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Mayfield UK

34. Moira House Girls School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moira House accepts application from students between 2 to 18 years old for admission into preschool all the way to Year 13.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Eastbourne UK

35. Moorland School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moorland School is located on the edge of the historic town of Clitheroe.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Clitheroe UK

36. Moreton Hall

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Moreton Hall School was founded in 1913 and is open to students from Kindergarten to Year 13 (high school is for girls only).

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

Oswestry UK

37. Moyles Court

Moyles Court School is well-established with a history of more than 50 years as a school and is housed in a 16th

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Ringwood UK

38. Myddelton College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Myddelton College is a new school open to students in September. The school has a concept that....

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Denbigh UK

39. Oswestry School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Oswestry School is a coeducational school with the option for students who are not able to travel daily to and from school to stay at the school dorms.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Oswestry UK

40. Oxford International College

Oxford ได้รับการยอมรับอย่าง รวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่สามารถพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

London

41. Oxford Sixth Form College

เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ภายในเมือง Oxford มีรูปแบบการ เรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนฉบับดั้งเดิม ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเป็นธรรมชาติ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford

42. Padworth College

มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ด้วยขนาดห้องเรียนขนาดเล็กทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์และนักเรียน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Padworth

43. Queen Ethelburga’s Collegiate

Our Hill Standard, to be the best that I can with the gifts that I have, lies at the heart of everything that we try to achieve at QE.

โรงเรียนหญิงล้วน

หอพัก

York

44. RHS, The Royal Hospital School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

The School was founded in 1712 by Royal Charter to ‘improve navigation’ through education, preparing boys for service in the Royal Navy....

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Suffolk UK

45. Rendcomb College

โรงเรียน Rendcomb College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีความเชื่อมั่นใจในตนเอง

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Gloucestershire

46. Rossall School

โรงเรียนอังกฤษ

Rossall School is one of the country’s leading independent co-educational boarding and day schools, in a picturesque and historic setting on the Lancashire coastline.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Fleetwood UK

47. Royal Russell School

เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853 บนพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ อยู่ไม่ไกลจาก London โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Croydon

48. Scarborough College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Scarborough College is an Independent Day and Boarding School for Boys and Girls aged 3 to 18 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Scarborough UK

49. Sidcot School

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1699 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ Somerset โดยเปิดสอนในรูป แบบโรงเรียนสหศึกษา ประจำและไป-กลับ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Winscombe

50. St Edmund’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Edmund’s College is a coeducational Catholic Orthodox School founded in 1568, which currently has about 630 students in total.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Herts UK

51. St Leonards School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Leonards School is an outstanding academics school that offers both day and boarding programs.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Brighton East UK

52. St Michael’s School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Michael’s School, established in 1923, is a leading private school in Wales and ranked in the top 100 private schools in the UK.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Llanelli UK

53. St. Michael’s College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

St Michael’s College is a small school that strongly focuses on improving student’s achievements.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Tenbury UK

54. Strathallan School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Strathallan School is one of Scotland’s leading boarding and day schools located on a beautiful 153 acre campus in rural Perthshire.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Perth UK

55. Taunton School

โรงเรียนอังกฤษ

Taunton School is a coeducational school with the option to stay at the school dorms for students who are not able to travel to and from school on a daily basis.

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Taunton UK

56. The Abbey College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Abbey College was founded in 1874; located in the heart of England, the school campus spans over a 70 acres land that is surrounded by nature.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Malvern UK

57. The National Mathematics and Science College

ผลการเรียนยอดเยี่ยม การันตีคุณภาพการศึกษาด้วยผลทดสอบ A-Level Results A*/A สูงถึง 91% ในปี 2020

โรงเรียนสหศึกษา

โฮมสเตย์

Warwickshire

58. The Royal School Wolverhampton

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

The Royal Wolverhampton School is a coeducational school founded in 1850

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

UK Wolverhampton

59. Tonbridge School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Tonbridge School is one of the leading boys’ boarding schools in the country and highly respected internationally, was founded in 1553.

โรงเรียนชายล้วน

หอพัก

Tonbridge UK

60. Trent College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Trent College is a happy and flourishing co-educational, HMC, Independent Day and Boarding School for boys

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Northampton UK

61. Trinity School

Trinity School is a leading co-educational school open to students from the age of 4-19 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Devon UK

62. Truro School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Truro School is boarding school coeducational school. Admission is open to students aged 3 to 18 and...

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Truro UK

63. Warminster School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Warminster School was founded in 1707 and built on the basis of excellence in teaching academic courses.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Warminster

64. Westonbirt School

ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 210 เอเคอร์ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการพัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Gloucestershire

65. Windermere School

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Windermere School was founded in 1863 as a private, coeducational school open to students aged 2 – 18 years.

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Windermere

66. Wycliffe College

โรงเรียนประจำในอังกฤษ

Wycliffe is a thriving day and boarding school for boys and girls aged from 2 to 18,

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก

Stonehouse UK

67. d’Overbroeck’s Oxford

ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่มีชื่อเสียง และถูก จัดให้เป็น Top 7 ของโรงเรียนหลักสูตร Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

โรงเรียนสหศึกษา

หอพัก โฮมสเตย์

Oxford
English Language Course

English Language Course

CETA represents many quality English Language schools in the United Kingdom.

Students will benefits from communication directly on a daily basis with native speakers.

Curriculum

CETA represents a number of quality English Language schools in the United Kingdom. Students who are interested can choose from a range of intensive English Language Courses. Moreover, each language school is different in terms of location and structure, some of which are taught in colleges, universities, or private language centers.

Higher Education

Higher Education

CETA represents many institution which offers education at colleges and universities level in the United Kingdom.

After finishing high school in England, students will have many options to study at university level.

Higher Education

Foundation

Foundation course is a course that prepares students for university but has no basic knowledge of the specific field and subject such as Art, Designs, Fashion, Finance and Accounting or students did not meet the criteria set by the university. Therefore, Foundation course are an option for students to be able to enter university level by enrolling up to 8 months to 1 year of Foundation course.

 • Foundation courses are available at :
  • Bellerbys College and Istituto Marangoni as wll as International Study Center ofeach universities including University of Huddersfield, Keele University, Kingston University London and University of Sussex.
Application Process

Application Process

CETA ……………………………………………..

• Secondary Course
• English Language Course

Application Process

Secondary Course

Application Process

English Language Course

Documents require for Application

 1. 1. Complete Application Form
 2. 2. Transcript in English version, 2 consecutive years
 3. 3. Letters of Recommendation from previous institution
 4. 4. Other additional documents required by institution
 5. 5. Application Fee

** Please note that documents depend on your Course and Institute.

 • Secondary Course
 • English Language Course