ซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ

CETA Summer Course

ซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ 2019 ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ อายุ 10-17 ปี ได้มีประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตต่างแดน อาทิ ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ ควบคู่กับการเที่ยว ช็อป ชิม ณ สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต พร้อมกับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่ๆ CETA

April ซัมเมอร์คอร์ส - เดือนเมษายน
July ซัมเมอร์คอร์ส - เดือนกรกฎาคม
October ซัมเมอร์คอร์ส - เดือนตุลาคม

ประโยชน์จากการไปซัมเมอร์คอร์สอังกฤษ ออสเตรเลีย

การเรียนซัมเมอร์คอร์สอังกฤษ ออสเตรเลีย (Summer Course) คืออะไร

ทาง CETA เล็งเห็นว่าการฝึกภาษาผ่านการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาภาษาได้ดีที่สุด จากแนวคิดนี้จึงเกิดเป็นโครงการ CETA Summer Course ในต่างประเทศ 2019 ขึ้น เพื่อให้น้องๆ ได้ไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมและสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดนระหว่างปิดภาคเรียนเดือนมีนาคม เมษายน และเดือนตุลาคม สำหรับนักเรียนทั่วไป และเดือนกรกฎาคม สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ

โครงการซัมเมอร์คอร์ส เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของน้องๆ นักเรียนในหลายด้านผ่านการเดินทางไปเรียนรู้หาประสบการณ์การใช้ชีวิตยังต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้และทดลองใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วยตนเอง ฝึกปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เพิ่มความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ทั้งยังได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ใหม่ตลอดช่วงเวลาที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ในปีนี้ CETA จัดซัมเมอร์คอร์ส ไปซัมเมอร์คอร์สอังกฤษ (Summer UK) ซัมเมอร์คอร์สออสเตรเลีย (Summer Australia) และซัมเมอร์คอร์สิงค์โปร์ (Summer Singapore)

ประโยชน์ดีๆ ที่จะได้จากการไปซัมเมอร์คอร์สอังกฤษ ออสเตรเลีย (Summer Course) มีอะไรบ้าง

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ CETA Summer Course 2019 ซึ่งเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์จริงในต่างประเทศ ผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมชาติคือ น้องๆ ทุกคนจะรู้สึกผ่อนคลาย เป็นกันเอง และคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย ขณะเดียวกันก็ยังช่วยพัฒนาให้น้องๆ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เพิ่มทักษะการคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง อีกทั้งน้องๆ ที่ร่วมโครงการ ยังจะได้สัมผัสถึงประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สนุกสนาน ผ่านการไปทัศนศึกษายังสถานที่สำคัญต่างๆ ในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ และสิงคโปร์ พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นประทับใจ รวมทั้งประสบการณ์แปลกใหม่ที่หาไม่ได้ในเมืองไทย

โครงการ Summer Course ของ CETA ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การพัฒนาทางภาษาเท่านั้น หากแต่น้องๆ จะมีโอกาสได้ร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนชั้นนำกับเจ้าของภาษาและนักเรียนต่างชาติทั่วทุกมุมโลก สัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ตลอดจนฝึกทักษะการเข้าสังคมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นจากการพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี หรือเพื่อนร่วมหอพักในโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้สร้างมิตรภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ไปในเวลาเดียวกัน

เหตุผลดีๆ ที่ผู้ปกครองและน้องๆ เลือกไปซัมเมอร์คอร์สอังกฤษ ออสเตรเลีย (Summer Course) กับ CETA

โครงการ Summer Course ของ CETA ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การพัฒนาทักษะทางภาษาเท่านั้น หากแต่น้องๆ จะมีโอกาสได้ร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนชั้นนำกับเจ้าของภาษาและนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกับเพื่อนนานาประเทศ พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ตลอดจนฝึกทักษะการเข้าสังคมและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นจากการพักอาศัยกับโฮสต์แฟมิลี่ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี หรือเพื่อนร่วมหอพักในโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ได้สร้างมิตรภาพและพัฒนาทักษะด้านต่างๆไปในเวลาเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ น้องๆ จะได้รับการดูแลจากพี่ๆ Group Leader ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ เพื่อคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยและความเป็นอยู่ในทุกๆ ด้าน อีกทั้งยังจะได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานที่ประจำอยู่ต่างประเทศ เพื่อช่วยประสานงานกับทางโรงเรียน ดังปรัชญาการดำเนินงานของ CETA ที่ว่า International Experience – Thai Touch ซึ่งมุ่งเน้นให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ ความรู้ และการใช้ชีวิตแบบสากล ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของเราตามแบบวัฒนธรรมไทย

ทุกโครงการซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศที่ทาง CETA นำเสนอให้ผู้ปกครองและน้องๆ ทุกคน ได้ผ่านกระบวนการคิด วางแผน และคัดสรรมาอย่างดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ความปลอดภัย ความหลากหลายของกิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และการจับคู่ของนักเรียนและโฮมสเตย์ เพื่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ที่สำคัญหลายครั้งที่การไป Summer Course ทำให้น้องๆ ค้นพบตัวตนของตนเอง ทราบเป้าหมายในการดำเนินชีวิต และเริ่มวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เด็กๆ หลายคนที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course ยังคงประทับใจกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอีกหลายครั้ง โดยไม่เพียงแต่สมัครมาเข้าร่วมโครงการ CETA Summer Course ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยังแนะนำเพื่อนๆ และญาติสนิทให้ได้รับประสบการณ์ล้ำค่าน่าจดจำร่วมกันอีกด้วย

CETA เปิดรับสมัครนักเรียนช่วงซัมเมอร์ต่างประเทศ 2019

 • เที่ยวเต็มอิ่มที่ Canterbury และ London
 • สนุกสุดๆ ที่ Thorpe Park และ Harry Potter Studio
 • ชมความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลอังกฤษที่ Arsenal Stadium
 • ช้อปปิ้งที่ Harrods และ Ashford

อายุ: 10 – 16 ปี

6 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

 • เรียน เที่ยว ช้อปปิ้งในเมืองสาย Art อย่าง Melbourne
 • ชมโชว์นกสุดพิเศษและเยี่ยมชมสัตว์ของประเทสออสเตรเลียที่ Healesville Sanctuary
 • นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำชมวิว Mt Dandenong
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ David Jones, Myer, DFO และ Queen Victoria Market
 • พิเศษสุด! ทริป Sydney 3 วัน 2 คืน พร้อมจัดเต็มทุกไฮไลต์ เช่น Opera House, นั่ง Manly Ferry, Bondi Beach, เล่น Jet Boat ชมวิวเมือง 360 องศา จาก Sydney Tower Eye

อายุ: 13 – 16 ปี

23 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562

(โปรแกรม 3 สัปดาห์)

 • เข้าร่วมเรียนโรงเรียนชั้นนำใน Sydney พร้อมจัดเต็มทุกไฮไลต์ เช่น Opera House, นั่ง Manly Ferry, Bondi Beach, เล่น Jet Boat ชมวิวเมือง 360 องศา จาก Sydney Tower Eye
 • เรียน เที่ยว ช้อปปิ้งในเมืองสาย Art อย่าง Melbourne
 • ชมโชว์นกสุดพิเศษและเยี่ยมชมสัตว์ของประเทสออสเตรเลียที่ Healesville Sanctuary
 • นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำชมวิว Mt Dandenong
 • ช้อปปิ้งจุใจที่ David Jones, Myer, DFO และ Queen Victoria Market

อายุ: 13 – 16 ปี

14 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2562

(โปรแกรม 4 สัปดาห์)

 • เรียน เที่ยว ช้อปปิ้งในเมืองสาย Art อย่าง Melbourne
 • สัมผัส และให้อาหารจิงโจ้แบบใกล้ชิด ที่ Healesville Sanctuary
 • นั่งรถไฟหัวจักรไอน้ำ ชมวิว Mt Dandenong
 • พิเศษสุด! ทริป Sydney 3 วัน 2 คืน พร้อมจัดเต็มทุกไฮไลต์ เช่น Opera House, นั่ง Manly Ferry, Bondi Beach, เล่น Jet Boat ชมวิวเมือง 360 องศา จาก Sydney Tower Eye

อายุ: 10 – 12 ปี

23 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562

Local School in Ashford

 • เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษที่ Local School in Ashford
 • ท่องเที่ยวจุใจใน Paris และ London
 • ท่องโลกเวทมนตร์ที่ Warner Bros. Studio ตามรอยภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Harry Potter
 • สนุกสุดเหวี่ยงที่ดินแดนแห่งความฝันอย่าง Paris Disneyland

อายุ: 10– 16 ปี

23 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2562

GEELONG GRAMMAR SCHOOL, AUSTRALIA

Date : 21th July –  5th Aug 2019
Age : 10 – 13

LAUNCESTON CHURCH GRAMMAR SCHOOL

LAUNCESTON CHURCH GRAMMAR SCHOOL, AUSTRALIA

Date : 13th July – 4th Aug 2019
Age : 14 – 16

FELSTED SCHOOL, UK

Date: 6th July – 28th July

Age:

Junior Program ; Ages 8-11 (Challenge, Develop and experience)

Senior Program ; Ages 12-17 (Balance and Stimulation)

MOYLES COURT SCHOOL, UK

Date: 6th July –  4th Aug 2019
Age : 10 – 15

INTERNATIONATION SCHOOL

OF CREATIVE ARTS, LONDON

Date: 23rd June –  15th July 2019
Age : 14 – 18

 • จิบชายามบ่าย สไตล์ผู้ดี
 • เที่ยวเต็มอิ่มที่ Canterbury และ London
 • 
สนุกสุดๆ ที่ Thorpe Park และ Harry Potter Studio
 • 
ชมความยิ่งใหญ่ของฟุตบอลอังกฤษที่ Arsenal Stadium
 • 
ช้อปปิ้งที่ Harrods และ Ashford

Canterbury, UK (10-12 Years Old)

 2019

 •  
 •  
 •