The Scots College

The Scots College

CRICOS Provider Number: 02287G

Website: www.tsc.nsw.edu.au

Address: Victoria Road, Bellevue Hill, NSW, AUSTRALIA 2023

School Type: Boys, Boarding school

Philosophy – Special Features, Brief history

The Scots College เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง Year 12 โดยจะเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ กีฬา และศิลปะไปพร้อมๆกัน ทำให้นักเรียนหลายต่อหลายคนมีผลการเรียนที่น่าพอใจอย่างมาก

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Bellevue Hill โดยวิทยาเขตที่ Sydney อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 กิโลเมตร และห่างจาก Sydney international Airport เพียง 15 กิโลเมตร

Curriculum and Qualifications

ระหว่างเรียน Year 7 และ 8 นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างๆ เช่น อินโดนีเชีย ละติน จีน และ ฝรั่งเศสได้ เมื่อถึง Year 9 นักเรียนจะได้ย้ายไปเรียนที่ Glengarry Campus เป็นเวลา 2 ภาคเรียน เพื่อสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับต่อไป เมื่อขึ้น Year 10 นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์เพิ่มได้ ทางโรงเรียนยังจัดโปรแกรมแนะแนวการเลือกอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกเรียนวิชาที่จะสอดคล้องกับอาชีพที่ต้องการทำในอนาคตอีกด้วย

นักเรียน Years 11 และ 12 สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ตนสนใจได้อย่างกว้างขวางเพื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตรที่หลากหลายในอนาคต ทั้งสายอาชีพ และระดับปริญญา

English Language Support

โรงเรียนสอดแทรกหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของเด็กมัธยมปลาย และเปิดชั้นเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) ในช่วงบ่าย

Academic Achievement/ Other Notable Achievements

 • ในปี 2012 นักเรียนจำนวน 175 จาก 177 คนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ตนเลือก
 • David Zhang, Dux of the College ได้ ATAR Score เต็ม 99.95 คะแนน

รายชื่อนักเรียนที่ได้ ATAR Score สูงที่สุดของโรงเรียน:

 • ZHANG David 99.95 คะแนน
 • HARPER, George 99.9 คะแนน
 • NI, Darwin 99.65 คะแนน
 • ZHANG, Major 99.45 คะแนน
 • LI, Haoran 99.25 คะแนน
 • MAN, Xander 99.15 คะแนน
 • SUNITO, Samuel 99.1 คะแนน

Accommodation

หอพักสำหรับนักเรียนต่างชาติมีทั้งหมด 5 หอพัก โดยแต่ละหอพักประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ แม่บ้าน และครูสอนพิเศษ นักเรียนแต่ละคนจะมีห้องเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ทางหอพักยังมีสถานพยาบาล ซึ่งเปิดตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Other Features

The Scots College เป็นผู้นำทางด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง ยกตัวอย่างเข่น Scots.NET Parent Services ซึ่งผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียน ตารางเรียน

Presbyterian Ladies’ College, Armidale

Presbyterian Ladies’ College, Armidale

CRICOS Provider Number : 02295G

Name of School : Presbyterian Ladies’ College, Armidale

School Type : Girls School

Website : www.plcarmidale.nsw.edu.au

Address : 17 Crest Road, Locked Bag 5, Armidale, New South Wales 2350, Australia

Philosophy

Presbyterian Ladies’ College Armidale เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วนที่มีชื่อเสียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1887 เปิดสอนมาแล้วกว่า 130 ปี สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้น Year 12 โดยโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ มีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ในด้านกีฬาและศิลปะ อีกทั้งยังสนับสนุนในการทำกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน เช่น การจัดตั้งชมรม การแข่งขันกีฬา แสดงดนตรี และการจัดงานรื่นเริงตามเทศกาลสำคัญๆ ของนักเรียนแต่ละชาติ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวออสเตรเลีย

Academic Achievement

ในปี 2016 ผลการเรียนของนักเรียน 80% ของนักเรียนชั้น Year 12 ได้คะแนนสอบ ATAR มากกว่า 80 คะแนน โดยมีนักเรียนจำนวน 4 คน มีผลคะแนนสอบ ATAR มากกว่า 90 คะแนน และในปี 2016 นักเรียนของที่นี่ยังสามารถสอบได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 96.45 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นความสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีผลคะแนนสอบด้านความสามารถในการอ่านการเขียนหนังสือและการคิดเลข (National Assessment Program – Literacy and Numeracy – NAPLAN) เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร New South Wales Higher School Certificate นักเรียนที่จบจากที่นี่จะได้รับ Certificate จบจากรัฐ New South Wales โดยวิชาที่สอบนั้นมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ โดยโรงเรียนจะมีชั้นเรียนภาษาอังกฤษ หรือ ESL สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ และโรงเรียนยังมีวิชาอื่นๆ ที่หลากหลายให้กับนักเรียนอีกด้วย เช่น Science, Biology, Chemistry, Physics, Modern History, Ancient History, Studies of Religion, Business Studies, Economics, Geography, Legal Studies, French, Latin, Italian, Japanese, Chinese, Textiles and Design, Visual Arts, Music และ Drama

Location

Presbyterian Ladies’ College ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมือง Armidale ในรัฐ New South Wales (NSW) การเดินทางไปที่เมือง Armidale สามารถเดินทางไปได้หลายวิธี เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารสาธารณะ เครื่องบินจากเมืองซิดนีย์มายังเมือง Armidale และ รถไฟ Armidale เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่ IT และการทำการเกษตรกรรม

Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

Kincoppal-Rose Bay School of the Sacred Heart

CRICOS Provider Number : 02268M

Website : www.krb.nsw.edu.au

Address : New South Head Road, Rose Bay, NSW, AUSTRALIA 2029

School Type : Girl school

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียน Kincoppal-Rose Bay ก่อตั้งเมื่อปี 1882 ปัจจุบันเปิดสอนสหศึกษาในระดับอนุบาลจนถึงเกรด 6 และเปิดสอนเฉพาะเด็กผู้หญิงสำหรับเกรด 7 ถึงเกรด 12 โรงเรียนมีมาตรฐานทางการศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศจึงทำให้ เป็นสมาชิกของกลุ่มโรงเรียนมีเครือข่ายกว่า 200 โรงเรียนทั่วโลก โรงเรียนเน้นให้นักเรียนรักการเรียนรู้ พัฒนาความเข้าใจในตนเองและสิ่งภายนอก นักเรียนจะได้รับการฝึนฝนให้เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต สอนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกฝนการคิดวิเคราะห์

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่ Sydney และอยู่ในทำเลซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่ดี จากโรงเรียนนักเรียนสามารถมองเห็นสถานที่สำคัญต่างๆของ Sydney เช่น Sydney Harbour, the Harbour Bridge และ Opera House เป็นต้น

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์มัลติมีเดียต่างๆในการเรียนการสอน มีชั้นเรียนการดนตรี ศิลปะ การละคร และกีฬาหลากหลายชนิดให้นักเรียนได้ฝึกฝน นอกจากนี้ยังมีการแนะแนวด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขาอาชีพ ที่จะเรียนต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษาที่โรงเรียน Kincoppal-Rose Bay นักเรียนจะได้รับวุฒิ HSC เป็นที่ยอมรับโดยสากลและนักเรียนสามารถใช้วุฒิการศึกษานี้ในการสมัครเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาทั้งในออสเตรเลียและนานาประเทศทั่วโลก

English Language Support

ทางโรงเรียนเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL) ซึ่งสอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์และมีชั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธืภาพทางการเรียนสูงสุด นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ปรึกษาพิเศษที่คอยช่วยเหลือ วิเคราะห์ และแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆอีกด้วย

Pathways to University

เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆและมีแนวทางที่ ถูกต้องก่อนเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาพร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ต้อง การปรึกษาทางด้านอาชีพ หรือ ข้อมูลด้านการเตรียมตัวและเกณฑ์การรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่ว โลก

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในปี 2013 มีนักเรียนถึง 52% ได้คะแนน ATAR สูงกว่า 90   ทั้งนี้ในแต่ละปีนักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาในหลากหลายสาขา เช่น Business and Communications, Medicine, Pharmacy, Commerce, Applied Science, Combined Law, Engineering, Fine Arts, International Studies, Actuarial Studies และ Architecture

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักให้นักเรียนสำหรับนักเรียนเกรด 7 ถึงเกรด 12 ที่ ต้องการอยู่หอพักของโรงเรียน นักเรียนจำนวน 1 ใน 3 ของชั้นเรียนมัธยมปลายเป็นนักเรียนประจำ โดยนักเรียนจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนชาวออสเตรเลียและเพื่อนจากนานาประเทศ ทั่วโลก ปัจจุบันหอพักนักเรียนได้รับการปรับปรุงและตกแต่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น และห้องรับประทานอาหารเย็น ภายในหอพักจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของนักเรียน

Macarthur Anglican School

Macarthur Anglican School

CRICOS Provider Number : 02269K

Website : www.macarthur.nsw.edu.au

Address : Cobbitty Road, Cobbitty, NSW, AUSTRALIA 2570

School Type : co-educational day school

Philosophy

Macarthur Anglican School ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 และเป็นโรงเรียนคริสเตียนแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีความสำเร็จทางด้านวิชาการอยู่ในระดับสูง โรงเรียนจะผลักดันและสร้างสรรค์นักเรียนให้มีทัศนคติที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การบรรลุผลทางการศึกษาที่ดีที่สุด มุ่งสร้างและพัฒนาความคิดริเริมสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนตลอดเวลา นักเรียนที่จบจาก Macarthur Anglican School จะกลายเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของสังคมอย่างแท้จริง

Academic Achievement

 • เป็นโรงเรียนที่เป็นที่รู้จักในซิดนีย์ว่าเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และด้านดนตรี
 • 11% ของนักเรียนที่จบการศึกษามีผลคะแนน ATAR ที่มากกว่า 95 คะแนน
 • 30% ของนักเรียนที่จบการศึกษามีผลคะแนน ATAR ที่มากกว่า 85 คะแนน
 • 52% ของนักเรียนที่จบการศึกษามีผลคะแนน ATAR ที่มากกว่า 75 คะแนน

 Curriculum and Qualifications

หลักสูตรการเรียนการสอนของ Macarthur Anglican School มีระบบการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างสรรค์ทั้งด้านความรู้และปัญญาให้กับนักเรียน ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญของระบบทางด้านวิชาการที่โรงเรียนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โดยนักเรียนในระดับ Year 11 จะมีวิชาบังคับ คือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ ส่วนนักเรียนในระดับ Year 12 จะมีแค่วิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาบังคับ

Support Services for International Students

Macarthur Anglican School เป็นโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี โรงเรียนยังมีความเข้าใจเป็นอย่างดีต่อการอยู่ห่างไกลจากครอบครัวของนักเรียนต่างชาติ ทางโรงเรียนยังได้สร้างความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือเป็นอันดีกับครอบครัวของนักเรียนต่างชาติอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานของตนเพื่อมาเรียนยังต่างประเทศ

NSW Government Schools

NSW Government Schools

CRICOS Provider Number : 00588M

Website : www.internationalschool.edu.au

Address : International Students Centre PO Box 707, 827-839 George Street, NSW, AUSTRALIA 2007

School Type : Varies. Girls and boys only and co-educational schools

Philosophy- Special Features, Brief History

โรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNews South Wales ก่อตั้งขึ้นในปี 1848 เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมเข้าโรงเรียนจนถึงYear 12 เป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองถนัดหรือสนใจเป็นพิเศษจากหลาก หลายวิชาที่โรงเรียนเปิดสอน ค่าเรียนของโรงเรียนรัฐบาลไม่สูงนักเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนเอกชนอื่นๆ ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติจำนวนกว่า 3,500 คน

Location

โรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNew South Wales เปิดสอนในหลายเมืองได้แก่ Sydney, Newcastle, Wollongong, Coffs Harbour และ Balina เป็นต้น

Curriculum and Qualifications

นักเรียนได้ต้องเรียนวิชาหลักและวิชาเลือกตามความสนใจ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาศาสตร์ การออบแบบ สังคมศาสตร์ การกีฬา การดนตรี การแสดงละคร และการเต้นรำ เป็นต้น โดยแต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียนเพียง 10 – 30 คนเท่านั้น การเรียนการสอนจะเน้นการทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่าง มีประสิทธิภาพ

Entry requirements for overseas students

โรงเรียนจะพิจารณาการรับเข้าเรียนจากผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี รวมทั้งระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน หากนักเรียนมีระดับภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ออสเตรเลียจนกระทั่งผ่านระดับที่ ทางโรงเรียนกำหนดจึงจะสามารถเข้าเรียนได้

Pathways to University

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลแห่งรัฐNews South Wales จะได้รับวุฒิการศึกษา High School Certificate (HSC) สามารถใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามสถาบัน TAFE หรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆได้

Intensive English/ ESL Support

นักเรียนที่ยังมีผลภาษาอังกฤษไม่เพียงพอที่จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาทันที สามารถเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สถาบัน Intensive English Centre (IEC) ก่อนได้ และเมื่อเข้าไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาแล้ว นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนวิชา ESL (English as a Second Language) เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนต่างชาติที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Accommodation

นักเรียนที่ไม่มีญาติอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียจะต้องพักอาศัยกับครอบครัวชาว ออสเตรเลียที่ได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลออสเตรเลีย ค่าใช้จ่ายของโฮมสเตย์จะอยู่ในช่วง A$220 ถึง A$290 ต่อสัปดาห์ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและเมืองเป็นหลัก ครอบครัวชาวออสเตรเลียจะจัดเตรียมห้องนอน อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะคอยติดต่อกับโฮมสเตย์ในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัย อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนแต่ละคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนได้อย่างเต็มที่

Support Services for International Students

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจะมีศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยเจ้าหน้าที่ที่พูดได้หลากหลายภาษาจะคอยให้คำแนะนำที่ดีแก่นักเรียนและผู้ ปกครองนักเรียนสามารถขอคำปรึกษาได้ในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแนะแนวอาชีพ การให้คำแนะนำในด้านวีซ่าและประกันสุขภาพ ปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวต่างๆ สำหรับนักเรียนที่ภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด หรือ ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก่อนเข้าเรียนมัธยมศึกษา นักเรียนสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ที่ NSW government Intensive English Centre (IEC)

St Catherine’s School, Waverley

St Catherine’s School

CRICOS Provider Number : 02322k

Website : www.stcatherines.nsw.edu.au

ที่อยู่ : 26 Albion St, Waverley NSW 2024, Australia

ประเภทโรงเรียน : โรงเรียนประจำหญิงล้วน

Philosophy

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความสามารถต่างๆที่เด็กถนัด ความชอบและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน รวมทั้งทราบถึงสิ่งไหนเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องเสริมของเด็กๆ และสิ่งเหล่านั้นเองทำให้เด็กๆได้รับการแก้ไขจุดกพร่อง และส่งเสริมจุดแข็ง จึงทำให้เด็กทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสิ่งนั้นที่คือ “Academic Challenge” และ อีกสิ่งที่เป็นจุสำคัญคือ “Academic Care” ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งเสริมและดูแลเด็กๆทุกๆ step

Location

โรงรียนตั้งอยู่ที่ Sydney (NSW) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 นาที และห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ Bronte Beach เพียง 5 นาที

Special & Highlight

ทางโรงเรียนมีโปรแกรมที่เปิดสอนเฉพาะเด็ก Gifted หรือ นักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้พิเศษกว่านักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันหรออายุควารเดียวกัน มี Cocurricular programs ที่หลากหลายและเข้มข้นกว่าการเรียนปกติ

Accommodation

แบบหอพัก

Academic Achievement

ในปี 2015 ที่ผ่านมา คะแนนที่นักเรียนในชั้น Year 12 สามารถทำคะแนน Australian Tertiary Admission Rank หรือ ATAR score ดังนี้
ATAR Percentage of students

 • 99+ 5%
 • 95+ 15%
 • 90+ 40%
 • 85+ 62%
 • 80+ 72%

St Paul’s International College

St Paul’s International College

CRICOS Provider Number : 00379J

Website : www.spic.nsw.edu.au

Address : 463 Argyle Street, MOSS VALE, NSW, AUSTRALIA 2577

School Type : Coeducational, Boarding and Day School

Philosophy- Special Features, Brief History

St. Paul’s International College เป็นโรงเรียนแบบประจำและไป-กลับ หลักการสำคัญของโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีความโดดเด่นทางวิชาการ มีคุณธรรมต่อสังคม มีความรับผิดชอบ และให้ความเคารพต่อผู้อื่น St. Paul’s International College เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลายสำหรับนักเรียนนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 10 – 12) และหลักสูตร University Foundation โดยนักเรียนสามารถเลือกได้ระหว่างการเรียน Year 12 หรือเรียนคอร์สปรับพื้นฐาน (Foundation) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป

ห้องเรียนมีลักษณะแบบ Modern พร้อมอุปกรณ์สื้อการสอนที่ครบครัน มี IT และ Multimedia Centre, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์, Art Centre, ห้องสมุด, โรงอาหาร, ศูนย์พยาบาล, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล และสนามฟุตบอล รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ด้วยพื้นที่กว้างขวางครอบคลุมบริเวณกว่า 45 ไร่ St. Paul’s International College จึงมีบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเรียนเป็นอย่างยิ่ง นักเรียนจะได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถพัฒนาทักษะการเรียน การดูแลตนเอง และการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่

Location 

St. Paul’s International College ตั้งอยู่ในบริเวณ Highlands ทางตอนใต้ของรัฐ New South Wales สามารถเดินทางไปยัง Sydney และ Canberra ได้สะดวก

Curriculum and Qualifications

 • ELICOS (English language Bridging Course for Secondary School Preparation)
 • High School Courses
 • Yrs.7-10, 11 & 12 (Higher School Certificate)
 • The University of New South Wales – Foundation Studies
 • Commerce Streams
 • Science Streams
 • Arts, Law, Social Studies & International Studies Streams
 • Design/Fine Arts, Media & Building Streams

Pathway to University

โรงเรียนมีสถิติที่น่าภาคภูมิใจสำหรับการเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียน ในแต่ละปี นักเรียนกว่า 95% ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และกว่า 85% ได้เข้าเรียนต่อในกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำแปดแห่งของประเทศออสเตรเลีย

Academic Achievement/ Other Notable Achievements

นักเรียนระดับมัธยมปลายของโรงเรียนจำนวน 15 คน เข้ารับการสอบ NSW Higher School Certificate ในปี 2012 โดยนักเรียนจำนวน 11 คน เป็นนักเรียนที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งผลลัพธ์การสอบเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดย

 • นักเรียนกว่า 82% ได้คะแนนการสอบสูงกว่า 50 %
 • นักเรียนกว่า 25 % ได้คะแนนการสอบสูงกว่า 80 %

ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมของนักเรียนต่างชาติเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาของทางโรงเรียน นั่นคือความมุ่งมั่นและเน้นย้ำในการให้ความสำคัญกับการศึกษาของนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง

Accommodation

นักเรียนประจำมีห้องพักเดี่ยวเป็นของตนเอง หอพักชาย (St. Joseph’s) และหอพักหญิง (St. Mary’s) ถูกจัดแยกกันอย่างเป็นสัดส่วน มีบริการอินเตอร์เนท ส่วนนั่งเล่นและพักผ่อน ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด และห้องเรียนพิเศษ นักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ประจำหอพักที่มี ประสบการณ์ นักเรียนประจำจะถูกฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความเป็นผู้นำและสามารถร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มได้ในขณะเดียวกัน

The Illawarra Grammar School

The Illawarra Grammar School

CRICOS Provider Number : 02300E

Website : www.tigs.nsw.edu.au

Address : PO Box 225, Figtree NSW Australia 2525 – Western Avenue, Wollongong

School Type : Co-educational Day School

Philosophy – Special Features, Brief history

The Illawarra Grammar School เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไป-กลับ ก่อตั้งในปี 1959 โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้มีความเฉลียวฉลาดไม่ว่าจะเป็นทาง ด้านการศึกษา การเข้าสังคม และการพัฒนาทางกายภาพของตัวนักเรียนเอง โรงเรียนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ Preparatory ถึง Year 12 ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนมากกว่า 1,070 คน

Location

โรงเรียนตั้งอยุ่ในเมือง Wollongong รัฐ New South Wales ซึ่ง Wollongong ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในของรัฐ New South Wales โดยตั้งอยู่ห่างจากย่านธุรกิจของ Sydney และสนามบินเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งง่ายต่อการเดินของผู้ปกครองและนักเรียน

Curriculum and Qualifications

The Illawarra Grammar School เปิดสอนหลักสูตร Higher School Certificate Course สำหรับนักเรียน Year 11 และ Year 12 ซึ่งหลักสูตรของทางโรงเรียนมีวิชาหลากหลายให้เลือกรวมถึงการเรียนหลัก Higher School Certificate ขั้นสูงอีกด้วย อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนหลักสูตรเพิ่มเติม และภาษาอังกฤษ (ESL – English as a Second Language) สำหรับนักเรียน Year 11 และ Year 12 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ โรงเรียนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง และพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

English Language Support

ศูนย์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติตั้งอยู่ใน Campus ของทางโรงเรียน โดยเปิดสอนหลักสูตร English as a Second Language (ESL) เพื่อเตรียมตัวนักเรียนสำหรับการเรียนในปีการศึกษาที่สูงขึ้น

Accommodation

โรงเรียนมีบริการจัดหาโฮมสเตย์ให้แก่นักเรียน โดยจะเลือกบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทางได้สะดวก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยช่วยเหลือ และคอยดูแลนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจในความเป็นอยู่และความปลอดภัยของบุตรหลาน

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนมีบริการ Guardian หรือผู้ปกครองสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 และไม่มีผู้ปกครองอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยช่วยเหลือนักเรียนใน ด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ The Illawarra Grammar

The King’s School

The King’s School

CRICOS Provider Number : 02326F

Website : www.kings.edu.au

Address : Pennant Hills Road, North Parramatta, NSW, AUSTRALIA 2124

School Type : Boys only, Boarding School

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียน The King’s School ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1831 เป็นโรงเรียนชายล้วนที่เก่าแก่ที่สุดและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งหนึ่ง ของออสเตรเลีย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีศิษย์จากนานาประเทศทั่วโลกได้นำความรู้ความ สามารถมาใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เช่น นายกรัฐมนตรี นักการเมือง ผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นักธุรกิจที่มีชื่อเสียง เป็นต้น ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 750 ไร่ ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักเรียนสามารถเลือกเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนสนใจได้มากมาย

Location

The King’s School ตั้งอยู่ในเขต Parramatta ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง Sydney เพียง 35 นาที

Curriculum and Qualifications

หลักสูตรส่วนใหญ่ของโรงเรียนจะเน้นพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักเรียน เช่น กิจกรรมการโต้วาที เป็นต้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจะได้รับวุฒิ New South Wales Higher School Certificate ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

English Language support

นักเรียนต่างชาติทุกคนในระดับชั้น Year 11 และ Year 12 จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ESL โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนสูง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อในระดับต่อไปของนักเรียน

Pathways to University

นักเรียนที่จบจาก The King’s School สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย Oxford, Cambridge, Yale, Sydney และมหาวิยาลัย NSW ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น แพทยศาสตร์ กฎหมาย และบริหารธุรกิจ เป็นต้น

Academic Achievement/ Other Notable Achievements

นักเรียนของโรงเรียนมีการผลเรียนดีเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ในรัฐ New South Wales โดยนักเรียนของโรงเรียนมีคะแนน High School Certificate (HSC) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของรัฐ ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนได้ในหลายแขนงวิชาและได้รับการพิจารณา จากมหาวิทยาลัยเป็นลำดับต้นๆ

Accommodation

โรงเรียน The King’s School มีหอพักสำหรับนักเรียนที่ต้องการอยู่ประจำ นักเรียนตั้งแต่เกรด 10 ถึง 12 จะมีห้องนอนส่วนตัวของตนเอง โดยภายในหอพักประกอบไปด้วยห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ห้องซักรีด และ ห้องพยาบาล

St. Catherine’s School

St. Catherine’s School

CRICOS Provider Number : 00574F

Website : www.stcatherines.net.au

Address : 26 Albion St, Waverley NSW 2024, Australia

School Type : Independent Girls School (Boarding School)

Philosophy

คุณครูและพี่เลี้ยงคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี โดยเข้าถึงและเข้าใจของเด็กแต่ละคนอย่างทั้วถึง ทั้งในเรื่องความสามารถต่างๆที่เด็กถนัด ความชอบและความสนใจที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคน รวมทั้งทราบถึงสิ่งไหนเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องเสริมของเด็กๆ และสิ่งเหล่านั้นเองทำให้เด็กๆได้รับการแก้ไขจุดกพร่อง และส่งเสริมจุดแข็ง จึงทำให้เด็กทุกคนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสิ่งนั้นที่คือ “Academic Challenge” และ อีกสิ่งที่เป็นจุสำคัญคือ “Academic Care” ซึ่งทางโรงเรียนจะส่งเสริมและดูแลเด็กๆทุกๆ step

Location

โรงรียนตั้งอยู่ที่ Sydney (NSW) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 นาที และห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ Bronte Beach เพียง 5 นาที

Special & Highlight

ทางโรงเรียนมีโปรแกรมที่เปิดสอนเฉพาะเด็ก Gifted หรือ นักเรียนที่มีทักษะการเรียนรู้พิเศษกว่านักเรียนในชั้นเรียนเดียวกันหรออายุควารเดียวกัน มี Cocurricular programs ที่หลากหลายและเข้มข้นกว่าการเรียนปกติ

Accommodation

แบบหอพัก

Academic Achievement

ในปี 2015 ที่ผ่านมา คะแนนที่นักเรียนในชั้น Year 12 สามารถทำคะแนน Australian Tertiary Admission Rank หรือ ATAR score ดังนี้
ATAR Percentage of students

 • 99+ 5%
 • 95+ 15%
 • 90+ 40%
 • 85+ 62%
 • 80+ 72%