Myddelton college scholarship 2020

MyddeltonCollege โรงเรียนสหศึกษาชั้นนําจากสหราชอาณาจักร (UnitedKingdom) ​มอบทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าหอพักสูงสุดถึง 50% มูลค่ากว่า 6xx,xxx บาท สําหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษา September / 2020 ที่จะถึงนี้

MyddeltonCollege เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจําและไป-กลับตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Wales แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับกิจกรรมที่มีให้เลือกสรรมากมายจึงทําให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ข้อมูลโรงเรียน : https://www.ceta.co.th/school/thmyddelton-college/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

 • ทุนการศึกษา MyddeltonCollege (โรงเรียนสหศึกษา)
  • ผลการเรียน (School Report) ย้อนหลัง 2 ปีหรือ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ*
  • สําเนาหนังสือเดินทาง*
  • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆอาทิเช่นแฟ้มสะสมผลงาน,จดหมายรับรองหรือประกาศนียบัตร(ถ้ามี)

หมายเหตุ: (*) จำเป็นต้องมี ณ วันสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่
โทร. 02-7125300 หรือ LINE: @CETA

Adcote school scholarship 2020

Scholarship - Adcote Banner

Adcote School โรงเรียนประจำหญิงล้วนจากประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าหอพัก สูงสุด 50% มูลล่ากว่า 6xx,xxx บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษา September / 2020 ที่จะถึงนี้

Adcote School ติดอันดับ Top 50 UK Boarding Schools for Girls โดดเด่น ทั้งด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่ นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศนักเรียนของ Adcote สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง อย่าง Oxford, Cambridge และมหาวิทยาลัยอื่นๆในเครือ Russel Group ได้เป็นจำนวนมาก

ข้อมูลโรงเรียน : https://www.ceta.co.th/school/thadcote-school-for-girls/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2563

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

 • ทุนการศึกษา Adcote School (โรงเรียนหญิงล้วน)
  • รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
  • ผลการเรียน (School Report) ย้อนหลัง 2 ปีหรือ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ*
  • สำเนาหนังสือเดินทาง*
  • เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ อาทิเช่น แฟ้มสะสมผลงาน, จดหมายรับรอง หรือประกาศนียบัตร(ถ้ามี)

หมายเหตุ: (*)  จำเป็นต้องมี ณ วันสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่
โทร. 02-7125300 หรือ LINE: @CETA

Queensland Government School

Queensland Government School มอบ #ทุนค่าเล่าเรียน จำนวน AUD$ 5000 หรือกว่า 125,000 บาท ให้กับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย

Education Queensland International เป็นโรงเรียนรัฐบาลชั้นนำ ตั้งอยู่ที่ รัฐ Queensland แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็นหนึ่งใน Travel Destination ของออสเตรเลีย มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนนานาชาติที่โดดเด่น มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ การันตีได้จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 ตุลาคม 2561
โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-7125300  

Line: @ceta

FB: CETA Worldwide Education

Myddelton College

เปิดรับสมัครแล้ว! Myddelton College – Academic Scholarship #ทุนการศึกษามัธยมอังกฤษ สูงสุดถึง 50%

Myddelton College เป็นโรงเรียนเอกชนแบบประจำและไป-กลับ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Wales ในหมู่เกาะอังกฤษ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับกิจกรรมที่มีให้เลือกสรรมากมาย จึงทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-7125300

Line: @ceta

FB: CETA Worldwide Education

Adcote School

เปิดรับสมัครแล้ว! Adcote School – Academic Scholarship มอบทุนการศึกษามัธยมอังกฤษ สูงสุดถึง 50%

Adcote School #โรงเรียนประจำหญิงล้วนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษ ติดอันดับ Top 50 UK Boarding Schools for Girls โดดเด่นทั้งด้านวิชาการและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเลิศ นักเรียนของ Adcote สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดัง อย่าง Oxford, Cambridge และมหาวิทยาลัยอื่นๆในเครือ Russel Group ได้เป็นจำนวนมาก

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

รับเฉพาะนักเรียนหญิง อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-7125300

Line: @ceta

FB: CETA Worldwide Education

Oxford Tutorial College

เปิดโอกาสดีสำหรับน้องๆที่ต้องการ #เรียนต่อมัธยมต่างประเทศ

Oxford Tutorial College โรงเรียนชั้นนำในอังกฤษมอบทุนการศึกษา กว่า 40% ของค่าเล่าเรียน สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร 1 Year GCSE, BTEC หรือ A-Level และมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

Oxford Tutorial College เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ตั้งอยู่ที่เมือง Oxford, United Kingdom โดดเด่นด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ การันตีด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม 75% ของนักเรียน A-Level สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเครือ Russel Group ได้ และ 83% ของนักเรียน BTEC สอบได้คะแนนเทียบเท่า A*-A ในหลักสูตร A-Level นอกจากนั้นยังมีหอพักที่ปลอดภัย สะดวกครบครันและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลน้องๆ นักเรียนอย่างใกล้ชิด

สมัครด่วนภายใน 15 ตุลาคมนี้เท่านั้น!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-7125300

Line: @ceta

FB: CETA Worldwide Education

Wesley College – International Student Senior School Scholarship

 

Wesley College มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 50% เปิดสมัครถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้

 

Wesley College โรงเรียนประจำชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาสำหรับ International Student ที่จะเข้าเรียนระดับชั้น Year 10 หรือ Year 11 หลักสูตร International Baccalaureate (IB) และ Victorian Certificate of Education (VCE) ในภาคเรียนที่ 1/2020 ✨

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้สมัคร มีอายุ 15 ปีขึ้นไป*
 • ผลการเรียน (School Report) 2 ปีย้อนหลัง หรือ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ*
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)*
 • ผลการสอบภาษาอังกฤษ AEAS (ถ้ามี)
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ประกาศนียบัตร แฟ้มสะสมผลงาน หรือจดหมายรบรอง (ถ้ามี)
 • ค่าสมัครทุนการศึกษา จำนวน 100 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (AUD)*

 

*จำเป็นต้องมี ณ วันสมัคร

 

สมัครด่วน! ภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เท่านั้น💥
โทร.02-7125300  หรือ  Line: @CETA

Wesley College Scholarship 2019 : มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50%

Wesley College มอบทุนการศึกษาสูงสุด 50% สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน Year 10 หรือ 11 ในปีการศึกษา 2019 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
Wesley College เป็นโรงเรียนประจำชั้นนำในออสเตรเลีย โดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเหมาะแก่การเรียนรู้ ทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

คุณสมบัติและเกณฑ์การสมัคร :

 • กำลังจะเข้าเรียนระดับ Year 10 หรือ 11 ในภาคเรียนที่ 1/2019
 • อายุ 15 ปี ขึ้นไป
 • ผลการสอบ AEAS ไม่เกิน 12 เดือน
 • ผลการสอบ AEAS วิชา Mathematics และ Non-Verbal General ชั้นต่ำ 6,7 หรือ 7,6 คะแนนในแต่ละวิชา
 • ผลการเรียนล่าสุด และประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)

สมัครด่วน ! ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.

*หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม*

โทร. 02-7125300

Line : @ceta