Taradale High School

ที่อยู่ : 50 Murphy Road, Taradale 4112 New Zealand

Website :www.ths.school.nz

 

คุณลักษณะพิเศษ

Taradale High School ให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เด็กนักเรียน ซึ่งสามารถเห็นได้จากผลการเรียนของโรงเรียนที่มีการปรับระดับที่สูงขึ้นใน ทกุๆปี ทางโรงเรียนมี International Office ที่คอยให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ และ Learning Support Centre ที่มีเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาได้ในทุกๆเรี่อง ตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนเข้ามาถึงโรงเรียน โดยจัดโปรแกรม Orientation แนะนำเกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน รวมถึงการหาคุณครูสอนพิเศษ หรือคอยให้ความช่วยเหลือในขณะที่เด็กเรียนไม่เข้าใจในบทเรียน เพราะทางโรงเรียนเชื่อว่าความเป็นผู้นำ และการได้รับความยอมรับในความความสำเร็จของนักเรียน คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

Taradale High School เป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนประมาณ 1060 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กนักเรียนชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยประมาณ 40 คน ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก Germany,Japan,Korea,Hong Kong, China และ Brazil โรงเรียนมีรายวิชาให้เลือกหลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนน Murphy เขต Taradale ซึ่งอยู่ในเมือง Napier (อยู่ทางตะวันออกของเกาะเหนือ) นักเรียนสามารถนั่งรถประจำทางไปยังเมือง Napier หรือ เดินจากโรงเรียนเพียง 5 นาทีไปยังศูนย์กลางการค้าและ โรงยิมที่ทันสมัยที่สุดของเมือง Taradale