St Paul’s School

St Paul’s School

CRICOS Provider Number : 00515F

Website : www.stpauls.qld.edu.au

Address : 34 Strathpine Road, Bald Hills, QLD, AUSTRALIA 4500

School Type : Co-educational School

Philosophy – Special Features, Brief History

โรงเรียน St Paul’s School ก่อตั้งในปี 1960 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีการผสมผสานระหว่างการสอนหลากหลายรูปแบบ ในบริเวณโรงเรียนมีลักษณะอบอุ่นเหมือนบ้านเพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อน คลาย สร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้ศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักเรียนท้องถิ่นอย่างเป็นกันเอง

St Paul’s School มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเรียนไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนให้ความสำคัญต่อการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน ที่ครบครัน ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดที่กว้างขวาง พื้นที่สำหรับนักเรียนผู้รักในงานศิลปะ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเก็ตบอล สนามกอล์ฟ และสนามกีฬาอีกหลายประเภท

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ทางตอนเหนือของบริสเบน อยู่ในพื้นที่ซึ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติ ด้ายพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 125 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Bald Hills ทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีรถโรงเรียนรับส่งจากตอนเหนือเข้ามาในตัวเมืองอีก ด้วย

Curriculum and Qualifications

St Paul’s School มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงเกรด 9 และการเข้าเรียนในชั้นเกรด 10, 11 และ 12 ทางโรงเรียนมีรายวิชาให้เลือกมากมาย เช่น การเรียนดนตรีกับวงดนตรีชื่อดังกว่า 20 วงดนตรี การแสดงและคณะร้องประสานเสียง การโต้วาที การบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ St Paul’s School มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากทางด้านหลักสูตรการกีฬา โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ

English Language Support

นักศึกษาต่างชาติที่มาจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกาใต้ที่มาเรียนที่ St Paul’s School จะได้เข้าเรียนชั้นเรียนภาษาอังกฤษของโรงเรียน

Accommodation

ทางโรงเรียนจะจัดหาโฮมสเตย์ให้สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักอยู่กับโฮมสเตย์

Support Services for International students

โรงเรียน St Paul’s School ให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากอาจารย์ บาทหลวงของโรงเรียน เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียน อาจารย์พิเศษ นักเรียนจะได้รับกำลังใจและความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และอาจารย์อยู่เสมอ และจะได้รับการสอนพิเศษเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟในชมรมกอล์ฟของโรงเรียน ซึ่งทำให้สังคมของนักเรียนต่างชาติเปิดกว้างยิ่งขึ้น