Billanook College

CRICOS PROVIDER Number : 00131M

ที่อยู่: 197-199 Cardigan rd, Mooroolbark, Melbourne, VIC, AUSTRALIA 3138

เว็บไซต์: www.billanook.vic.edu.au

ประเภทโรงเรียน – สหศึกษาแบบประจำ

Philosophy

Billanook College เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1978 เป็นสมาชิกของกลุ่ม Round Square ซึ่งเป็นองค์กรการร่วมมือทางการศึกษาระดับโลก หลักการของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนเป็นเลิศและสามารถ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ นักเรียนนานาชาติที่ Billanook College จะได้รับการต้อนรับและการดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีประสบการณ์และผ่านการ คัดสรรมาอย่างดี
ทางด้านหลักสูตร โรงเรียนมีสาขาวิชาหลากหลายให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเป็นการกีฬา ดนตรี ศิลปะการแสดง การศึกษานอกโรงเรียน การสร้างความเป็นผู้นำ และกิจกรรมพิเศษทางวิชาการอื่นๆ โดยการเรียนการสอนจะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างนักเรียนนานา ชาติและนักเรียนชาวออสเตรเลีย
Billanook College มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการของนัก เรียนนานาชาติพร้อมทั้งสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ทางโรงเรียนยังตระหนักถึงข้อดีของการมีนักเรียนจากนานาประเทศ ทำให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะสร้างประสบการณ์อันมีค่าให้แก่ ทั้งนักเรียนนานาชาติและนักเรียนท้องถิ่น

Location

Billanook College ตั้งอยู่บริเวณตะวันออกของเมือง Melbourne บริเวณโรงเรียนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงาม มีบรรยากาศที่เงียบสงบและมีความปลอดภัยสูง สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะแก่การศึกษา เป็นอย่างยิ่ง ในบริเวณโรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักเรียนนานาชาติที่ยอดเยี่ยม ได้แก่การสอนพิเศษเพิ่มเติมในทุกรายวิชา และโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (ESL)

Curriculum & Qualifications

นักเรียน Year 7 – 10 สามารถเลือกเรียนหลักสูตร VCE ได้ในหลากหลายสาขา สำหรับนักเรียน Year 11 และ Year 12 สามารถเลือกเรียนวิชาทางสายอาชีพ (VET) นอกเหนือจากวิชาในหลักสูตรปกติ นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการเลือกวิชาเรียนให้ถูกต้องกับ สาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
นักเรียนของ Billanook College จะได้รับวุฒิการศึกษา VCE ซึ่งสามารถนำไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำในเมือง Melbourne และในทุกๆเมืองของประเทศออสเตรเลีย รวมถึงในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

Academic Achievement

Billanook College มีความภาคภูมิใจในผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดย 40% ของนักเรียนที่จบการศึกษามีผลคะแนนอยู่ในระดับ Top 20 ของรัฐ Victoria ทุกปี

Intensive English / ESL Support

นักเรียนนานาชาติที่ Billanook College จะได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษาหลัก (ESL) โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างใกล้ชิดจากคุณครูผู้มีประสบการณ์ นอกจากนี้ ทางโรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่พิเศษ ที่จะร่วมเข้าชั้นเรียนกับนักเรียนตามตารางเรียนปกติ เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ

Support Services for International Students

Billanook College ให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนานาชาติเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนนานาชาติจะได้รับการดูแลทาง ด้านวิชาการและมีความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมทั้งมีบริการจัดหา Homestay ที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน