ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน CETA World High School Fair 2020

สำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมงานสามารถ Walk In เพื่อลงทะเบียนหน้างานได้เลยค่ะ