The National Mathematics and Science College

The National Mathematics and Science College

ที่อยู่: 2 The Oaks, Westwood Way Coventry, Warwickshire CV4 8JB

เว็บไซต์: https://natmatsci.ac.uk/

ประเภทโรงเรียน: สหศึกษา แบบประจำ

History, Philosophy and Special Features

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2016 บนพื้นฐานของการศึกษาระดับ World-Class ในภาควิชา STEM สำหรับนักเรียนอายุ 15 – 19 ปี ที่ต้องการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยโรงเรียนได้รับรางวัล ‘Outstanding for Sixth Form Provision’ จาก Ofsted และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

Curriculum and Qualification

เปิดสอนและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในหลักสูตร A Levels, STEM, Mathematics, Computing, Science, Economics และอื่นๆ

Academic Achievement

ผลการเรียนยอดเยี่ยม การันตีคุณภาพการศึกษาด้วยผลทดสอบ A-Level Results A*/A สูงถึง 91% ในปี 2020

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง สำหรับนักเรียนต่างชาติมีหลักสูตร Intensive English เพื่อพัฒนาการทักษะทางภาษา รวมถึงการ Support Services เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ

Westonbirt School

Westonbirt School

Westonbirt School

ที่อยู่ : Tetbury, Gloucestershire GL8 8QG

เว็บไซต์ : www.westonbirt.org

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

History, Philosophy and Special Features

Westonbirt School ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 210 เอเคอร์ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการพัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งความฉลาดทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนที่นี่จะถูกสอนให้มี ความเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเผชิญโลกกว้างได้อย่างเข้มแข็ง

Westonbirt Pictures-03

Curriculum and Qualification

Westonbirt School เปิดสอนหลักสูตรแบบฉบับโรงเรียนในสหราชอาณาจักร UK Curriculum และเปิดสอน ในหลักสูตร GCSE, A-Level และ BTEC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Academic Achievement

มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่จบการศึกษาจาก Westonbirt School ด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษได้ตามความต้องการ ในสาขาวิชาที่เป็นที่นิยม อย่าง Medicine, Accounting, Agriculture, Biomedical Science และอื่น ๆ อีกมากมาย

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียน และจะได้รับการส่ง เสริมในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาสติปัญญา การเข้าสังคม และอารมณ์ให้ได้ดีที่สุด

Sidcot School

Sidcot School

Sidcot School

ที่อยู่ : Oakridge Lane, Winscombe North Somerset BS25 1PD

เว็บไซต์ : www.sidcot.org.uk

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

History, Philosophy and Special Features

Sidcot School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1699 ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามของ Somerset โดยเปิดสอนในรูป แบบโรงเรียนสหศึกษา ประจำและไป-กลับ มีนักเรียนต่างชาติกว่า 30 ประเทศ จึงทำให้มีบรรยากาศการเรียน และการใช้ชีวิตภายในโรงเรียนที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมโดยที่ยังคงความดั้งเดิมตามแบบฉบับของ โรงเรียนอังกฤษไว้

Sidcot (1)

Curriculum and Qualification

Sidcot School เปิดสอนในหลักสูตร A Levels, GCSE และ International Baccalaureate (IB) พร้อมด้วย วิชาเลือกอีกมากมาย ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

Academic Achievement

นักเรียนของ Sidcot School มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม กว่า 50% ของนักเรียนสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน กลุ่ม Russell Group ได้ โดยที่ 75% ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแรกที่ตนเลือก

Support Services for International Students

โรงเรียนจัดให้มีเจ้าหน้าที่เคยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนต่างชาติในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามา รถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้โดยเร็วที่สุด

Royal Russell School

Royal Russell School

Royal Russell School

ที่อยู่ : Coombe Lane, Croydon, Surrey, CR9 5BX

เว็บไซต์ : www.royalrussell.co.uk

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Royal Russell School เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1853 บนพื้นที่กว่า 100 เอเคอร์ อยู่ไม่ไกลจาก London โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 30 นาที มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 – 18 ปี มีหลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

royal-russel-school-summer-school-15

Curriculum and Qualification

โรงเรียนแห่งนี้มีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการและการกีฬา โดยโรงเรียนให้ความสำคัญควบคู่กันไป นักเรียนสามารถเลือกรายวิชาเรียนได้ตามความต้องการ โดยวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อันได้แก่ Politics, International Relations, Math, Science, Computer Science, Media Studies, Sports และอื่น ๆ อีกมากมาย

Academic Achievement

นักเรียนชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจาก Royal Russell School มีผลการเรียนที่น่าพึงพอใจ โดยมีคะแนน A-Level อยู่ที่ A*-A 53%, A*-B 81% และคะแนน GCSE ที่ 9-7 53%, 9-6 73%

Support Services for International Students

นักเรียนชาวต่างชาติจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัด สรรมาเป็นอย่างดี

Padworth College

Padworth College

ที่อยู่ : Sopers Lane, Padworth Reading, RG7 4NR

เว็บไซต์ : www.padworth.com

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Padworth College ตั้งอยู่ไม่ไกลจาก London โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ด้วยขนาดห้องเรียนขนาดเล็กทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างครูอาจารย์และนักเรียน โดยมีวิชาและหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

Curriculum and Qualification

Padworth College เปิดสอนในหลักสูตร GCSE, A-Level, NCUK International Foundation Year (IFY) และยังมี Academic Summer School

Support Services for International Students

โรงเรียนจัดให้มีการสนับสนุนและดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

Oxford Sixth Form College

26. Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

ที่อยู่ : 12 King Edward Street Oxford, OX1 4HT United Kingdom

เว็บไซต์ : www.oxfordsixthformcollege.com

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Oxford Sixth Form College เป็นโรงเรียนเอกชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 ภายในเมือง Oxford มีรูปแบบการ เรียนการสอนที่ค่อนข้างแตกต่างจากโรงเรียนฉบับดั้งเดิม ด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม และเป็นธรรมชาติ เพื่อดึงความสามารถของนักเรียนของมาให้ได้มากที่สุด

Curriculum and Qualification

โรงเรียนมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตร A-Level, BTEC และ GCSE เป็นอย่างมาก ซึ่งนักเรียนสามารถเลือก เรียน BTEC Business หรือ BTEC Business Plus ควบคู่ไปกับการเรียนหลักสูตร 2 Years A-Levels ไปด้วย ได้

Academic Achievement

นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Oxford Sixth Form College สามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ในมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลกได้เป็นจำนวนมาก

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนในการสนับสนุนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตในหอพัก ด้วย บรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

Oxford International College

Oxford International College

ที่อยู่ : 1 London Place Oxford OX4 1BD

เว็บไซต์ : www.oxcoll.com

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Oxford International College ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford ได้รับการยอมรับอย่าง รวดเร็ว ด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นไปที่หลักสูตรที่สามารถพัฒนาวิชาชีพให้กับนักเรียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยความเชื่อที่ว่านักเรียนของ OIC ทุกคนมีศักยภาพในความเป็นผู้ริเริ่ม ผู้นำ และมีความสามารถในการทำสิ่งต่าง ๆ มากมาย นำไปสู่การพัฒนาและการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน โดยบุคลากรที่มีคุณภาพและผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

Curriculum and Qualification

เปิดสอนในระดับ GCSE และ A-Level โดยคณะครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ

Academic Achievement

Oxford International College ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนที่อยู่ในลำดับต้นๆ ของ A-Level Leage โดยนิตยสาร The Times และเป็นโรงเรียนเดียวที่นักเรียนมีผลการสอบ A-Level อยู่ในระดับ A* – A มากกว่า 90% ของจำนวนนักเรียน

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนในการสนับสนุนและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตในหอพัก ด้วย บรรยากาศที่เป็นกันเอง ทำให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

LVS Ascot

LVS Ascot

LVS Ascot

ที่อยู่ : London Road, Ascot, Berkshire, SL5 8DR

เว็บไซต์ : www.lvs.ascot.sch.uk

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

LVS Ascot เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งในรูปแบบประจำและไป-กลับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1803 มีประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำ โดยทางโรงเรียนได้รับพระมหากุรณาธิคุณจาก Her Majesty the Queen ที่ทรงเป็นผู้อุปถัมน์โรงเรียนตลอดมา

Curriculum and Qualification

ทางโรงเรียนเปิดสอนในหลักสูตร GCSE, A-Levels และ BTEC

Academic Achievement

นักเรียนของ LVS Ascot มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ทั้งในหลักสูตร GCSE และ A-Level

Kingsley School, Bideford

19. Kingsley School Bideford

Kingsley School, Bideford

ที่อยู่ : Bideford, Devon, EX39 3LY, UK

เว็บไซต์ : www.kingsleyschoolbideford.co.uk

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Kingsley School Bideford เป็นโรงเรียนสหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Bideford บน พื้นที่กว่า 25 เอเคอร์ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย เปิดสอนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 – 18 ปี ทางโรงเรียนเชื่อมั่นในความสามารถและมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้นักเรียน ประสบความสำเร็จอย่างมากที่สุด

Kingsley
Kingsley (3)

Curriculum and Qualification

นอกจากจะให้ความสำคัญกับวิชาการ ทางโรงเรียนก็มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย ทั้งกิจกรรมในและนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น Sports, Drama, Music และอื่น ๆ อีกมากมาย โรงเรียนให้การ สนับสนุนความชอบและความถนัดของนักเรียนทุกคน

Academic Achievement

นักเรียนของ Kingsley School Bideford มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ ของ United Kingdom ได้เป็นจำนวนมาก ในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น Neuroscience, Pharmacology, Creative Writing, Business Management และอื่น ๆ

Support Services for International Students

สำหรับนักเรียนที่อยู่หอพัก จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามแนวความคิดของโรงเรียน ที่ต้องการให้นักเรียน รู้สึกราวกับว่าอาศัยอยู่ที่บ้าน นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวก อาหาร ความปลอดภัย บรรยากาศอันแสนอบอุ่น ทางโรงเรียนยังจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมและสานสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วม หอพัก

Hazlegrove Prep School

Hazlegrove Prep School

Hazlegrove Prep School

ที่อยู่ : Hazlegrove, Sparkford Somerset, BA22 7JA, England

เว็บไซต์ : www.hazlegrove.co.uk

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Hazlegrove เป็นโรงเรียนในเครือของ The King’s School, Bruton Foundation ทั้งสองโรงเรียนมีประวัติ ศาสตร์ร่วมกันอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 1519 ในปี 1947 นักเรียนในระดับชั้น Junior ได้ย้ายมาที่ Hazlegrove House ที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง Glorious Parkland โดยมีเนื้อที่กว่า 200 เอเคอร์

ปัจจุบัน Hazlegrove มีนักเรียนประจำกว่า 100 คน ในช่วงอายุตั้งแต่ 7-13 ปี ด้วยความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่ ให้การดูแลเด็ก ๆ อย่างดีที่สุด รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมในช่วงเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาในทุก ๆ ด้านของนักเรียนอย่างสมวัย

Hazlegrove (2)
Hazlegrove (3)

ทางโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กที่ดีที่สุด ตามแบบฉบับของโรงเรียนชั้นนำในสหราช อาณาจักร โดยเปิดรับนักเรียนประจำ ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป

Academic Achievement

นักเรียนในระดับชั้น Year 8 ได้รับทุนการศึกษา กว่า 96 และ 25 รางวัลจาก Senior Schools ชั้นนำ ไม่ว่าจะ เป็น Eton, Marlborough, Sherborne, King’s และ Millfield ในด้านของกีฬา นักเรียนของ Hazlegrove ก็ได้ รับรางวัลมากมายอีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น National Athletics, Cross Country, Judo, Horse-Riding, Sailing, Swimming, Rugby และ Hockey

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีหลักสูตร EAL เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ต่างชาติก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรปกติ

Felsted School

Felsted School

Felsted School

ที่อยู่ : Felsted, Essex CM6 3LL, United Kingdom

เว็บไซต์ : www.felsted.org

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

Felsted School ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1564 ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อ เสียง ไม่ว่าจะเป็น บุตรชายทั้ง 4 ของ Oliver Cromwell, John Wallis และ Isaac Barrow โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาที่ดีและครบถ้วนที่สุดแก่นักเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและความ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของครูอาจารย์

Felsted School (2)
Felsted School

Curriculum and Qualification

ทางโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้น GCSE และ A-Levels หรือ International Baccalaureate (IB) ตามลำดับ ช่วงอายุ

Academic Achievement

ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการและการให้คำปรึกษาอย่างชาญฉลาด ทำให้นักเรียนที่จบการศึกษาจาก Felsted School สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเครือ Russell Group Universities ได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงมหา วิทยาลัยชั้นนำอีกหลากหลายแห่งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

Support Services for International Students

สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร EAL ของ ทางโรงเรียนได้ โดยทางโรงเรียนจัดให้มีคุณครูดูแลนักเรียนชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเรียนรู้เป็น ไปอย่างรวดเร็ว

d’Overbroeck’s Oxford

d’Overbroeck’s Oxford

d’Overbroeck’s Oxford

ที่อยู่ : 333 Banbury Road, Oxford OX2 7PL, United Kingdom

เว็บไซต์ : www.doverbroecks.com

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

 

History, Philosophy and Special Features

D’Overbroeck’s ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Oxford หนึ่งในโรงเรียนสหศึกษาแบบประจำที่มีชื่อเสียง ได้รับการ รับรองจากหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็น British Council, Independent School Council, ISA, SHMIS และถูก จัดให้เป็น Top 7 ของโรงเรียนหลักสูตร Sixth Form ที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

Curriculum and Qualification

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นเพื่อไม่ให้นักเรียนรู้สึกตรึงเครียดจน เกินไป โดยมี 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ IGCSE สำหรับนักเรียนอายุ 14 – 15 ปี ที่ต้องการเข้าเรียนต่อในระดับ A-Level หรือ IB และหลักสูตร A-Level สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 16 ปีขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

Academic Achievement

ทางโรงเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นอย่างมาก ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสร้างแรงจูง ใจให้กับนักเรียน ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้นักเรียนของ D’Overbroeck’s มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม และสอบเข้ามหา วิทยาลัยชั้นนำได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น King’s College, Imperial College London, LSE, UCL, University of Cambridge หรือ University of Oxford

Support Services for International Students

นอกเหนือจากการเอาใจใส่ในด้านวิชาการแล้ว ทางโรงเรียนยังให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของนักเรียน ต่างชาติเป็นอย่างมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ ดีและช่วยให้เด็กๆ สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้โดยเร็ว