น้องแพร

Hostของแพรดูแลดีมาก เขาเข้าใจเด็กไทยเป็นอย่างดี พี่ๆ CETA ก็จะคอยช่วยเหลือทุกเรื่องเหมือนกันค่ะ