น้องมาร์ท

ผมรู้สึกสนุกมากครับที่ได้ไปทัศนศึกษาที่ Melbourne Zoo และ Victoria Market