น้องพีซ

สิ่งที่ได้มาจากการไป Summer Course ที่อังกฤษมันประเมินค่าไม่ได้ครับ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่ประสบการณ์ แต่มันเป็นการเปิดโลกใหม่