น้องตั้ม

คุณครูที่โรงเรียนเอาใจใส่เด็กนักเรียนต่างชาติอย่างพวกเราเป็นอย่างดี และพี่ๆ CETA ก็ใจดีมากๆครับ