น้องจ๋า

ก่อนไปอังกฤษนี่จ๋าค่อนข้างอ่อนภาษาอังกฤษทั้งในการสนทนาและการเรียนค่ะ หลังจากกลับมาคือก็พูดสนทนาและเรียนภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเมื่อก่อน