Hills International College

CRICOS Provider Number :00997E

Address :Lot 4 Johanna St. Jimboomba QLD 4280

Website :www.hills.qld.edu.au

Philosophy – Special Features, Brief history

Hills International College เป็นโรงเรียนสหศึกษาซึ่งก่อตั้งในปี 1992 นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่หอพักของโรงเรียนหรือพักอาศัยกับครอบครัว ชาวออสเตรเลีย ปัจจุบันมีนักเรียนจากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เกาหลี เยอรมัน เป็นต้น โรงเรียนมีศูนย์สอนภาษาอังกฤษซึ่งอยู่ภายในบริเวณ Hills International College จุดเด่นที่สำคัญอีกด้านของโรงเรียนคือ ชั้นเรียนที่มีขนาดเล็กและการติดต่อกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ โดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน ผู้ปกครองจะได้รับรายงานความก้าวหน้าและปัญหาต่างๆของนักเรียนเป็นประจำ ทำให้สามารถส่งเสริมจุดแข็งของนักเรียนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

Location

โรงเรียนตั้งอยู่ที่เมืองจิมบูมบา รัฐควีนส์แลนด์

Curriculum and Qualifications

นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนจะได้รับวุฒิ Queensland Certificate of Education (QCE) ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักนักเรียนชายและหอพักนักเรียนซึ่งอยู่ในบริเวณ โรงเรียน ภายในหอพักประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีโทรทัศน์ขนาดใหญ่ เครื่องเล่น DVD และ VCD ห้องคอมพิวเตอร์ โรงยิมและห้องออกกำลังกาย ห้องอาหารซึ่งอาหารแต่ละมื้อมีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนจากนานา ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ หอพักยังจัดชั่วโมงทำการบ้านโดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะแนวนักเรียน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ภายในห้องนอนนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คหรือนำโทรทัศน์ของตัวเองมา ไว้ในห้องนอนได้ สำหรับนักเรียนที่ต้องการพักกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย โรงเรียนสามารถจัดหาโฮมสเตย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนต่างชาติให้ เช่นกัน โฮมสเตย์ส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในแต่ละปีนักเรียนจำนวนมากมีความสุขและรู้สึกเหมือนมีครอบครัวอีกแห่งขณะที่ อยู่ที่ออสเตรเลีย