Perth College

Perth College

CRICOS Provider Number : 00445D

Address : 31, Lawley Crescent, Mount Lawley, WA, 6050

Website : www.perthcollege.wa.edu.au/

School Type : Girls’ Day and Boarding School

Philosophy

Perth College เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนก่อตั้งในปี 1870 ทางโรงเรียนเชื่อว่า การคิดบวกมองโลกในแง่ดี และ ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งนี้ โรงเรียนยังให้ความสำคัญอย่างมากที่จะส่งเสริม และผลักดันให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของร่างกาย และจิตใจผ่านโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละชั้นปี

Location

Perth College ตั้งอยู่ใจกลางของ Mount Lawley และอยู่ห่างจากใจกลางแหล่งธุรกิจ เพียง 3 กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัย Edith Cowan และ Swan River

Curriculum and Qualifications

โรงเรียนให้อิสระกับนักเรียนในการ ศึกษา ค้นหา และพัฒนาทักษะ และความสามารถผ่านโปรแกรมวิชาการ ที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมความสามารถต่างๆ ของนักเรียน หลักสูตรของโรงเรียนผสมผสานทั้งทฤษฎีและการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้หลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนโดยนักวิจัยชั้นนำในด้านการสอนและการศึกษา

Academic Achievement / Other Notable Achievements

 • นักเรียน 5 คน ได้คะแนน ATAR ถึง 99 คะแนน
 • นักเรียน 35 คน ได้คะแนน ATAR ถึง 95 คะแนน
 • นักเรียน 72 คน ได้คะแนน ATAR สูงกว่า 90 คะแนน
 • นักเรียน 99 คน ได้คะแนน ATAR สูงกว่า 80 คะแนน

Accommodation

โรงเรียนมีหอพักให้สำหรับนักเรียน Year 7 ถึง 12 โรงเรียนยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้นักเรียนอีกด้วย ได้แก่ ห้องน้ำ แล็ปท็อป สัญญาณอินเตอร์เน็ต ห้องครัวขนาดเล็ก ห้องนั่งเล่นสำหรับการศึกษา ทบทวนความรู้ และเครื่องปรับอากาศ

Christ Church Grammar School

Cricos Provider Number : 00433G

Address : Queenslea Dr, Claremont WA 6010 Australia

Website : www.ccgs.wa.edu.au

School Type : Boy,  day and boarding Schools

Philosophy : Special Features, Brief history

Christ Church Grammar School เป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วนแบบประจำ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1910  ที่เน้นการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ที่มีอยู่ในเด็กทุกคนตามหลักแนวคิดของนิกายแองกลิกัน

Location

Christ Church Grammar School มีทั้งหมด 4 วิทยาเขต คือ

 • Claremont Campus
 • Mount Claremont Playing Fields
 • Brockway, Mount Claremont
 • Kooringal

โดยวิทยาเขตหลักคือ Claremont Campus ซึ่งอยู่หห่างจากตัวเมือง Perth เพียง 9 กิโลเมตร

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน

Support Services for International students

โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะรับผิดชอบในเรื่องความเป็นอยู่ และ การศึกษาของนักเรียน ซึ่งผู้ ประสานงานจะติดต่อกับนักเรียนเป็นระยะเพื่อพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือความกังวลต่างๆ

Curriculum & Qualifications

ใน Year 7 – 10 หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจะแบ่งเป็น 8 ด้าน หลักๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ศิลปะ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และภาษาที่นอกเหนือจาก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนในระดับชั้นปีที่ 11 และ 12 สามารถเลือกโปรแกรมตามความสนใจของตนเองได้ โดยทางโรงเรียนมีวิชาเลือกให้นักเรียนมากมาย

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในแต่ละ ปีโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียน Christ Church จะได้เข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในออสเตรเลีย

PLC Perth

PLC Perth

CRICOS Provider Number : 

Website : www.plc.wa.edu.au

Address : PO Box 126 Cottesleoe, WA, AUSTRALIA 6911

School Type : Girl, Boarding School

Philosophy – Special Features, Brief history        

PLC เป็นโรงเรียนหญิงล้วนที่มีชื่อเสียงโดดเด่น ก่อตั้งเมื่อปี 1915 มีจุดมุ่งหมายในการสร้างนักเรียนให้มีความมั่นใจ มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ตนเองและสังคม PLC สนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและการทำกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนชาวออสเตรเลีย เช่นการจัดตั้งชมรม การแข่งขันกีฬา แสดงดนตรี การจัดงานรื่นเริงตามเทศกาลสำคัญๆของนักเรียนแต่ละชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

 Location

โรงเรียนตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง Perth สามารถเดินทางสะดวกโดยรถบัสและรถไฟ

 Curriculum and Qualifications

โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตร Western Australian Certificate of Education (WACE) สำหรับนักเรียน Year 11 และ Year 12 โดยมีรายวิชาให้เลือกเรียนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นที่รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

English Language Support

ทาง PLC เปิดสอนวิชา English as a second language (ESL) สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อให้นักเรียนสามารถทำความเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ยังไม่เพียงแต่สอนภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาของออสเตรเลียด้วย

Pathways to University

นักเรียนของ PLC ส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในเมือง Perth และเมืองอื่นๆของออสเตรเลีย

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในปี 2012 นั้น 100% ของนักเรียน Year 12 ทั้งหมดสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Western Australian Certificate of Education (WACE) โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง

 • 4% ของนักเรียนได้คะแนน ATAR 99.00 ขึ้นไป (Top 1% ของรัฐ Western Australia)
 • 25% ของนักเรียนได้คะแนน ATAR สูงกว่า 95.00 (Top 5% ของรัฐWestern Australia)
 • 53% ของนักเรียนได้คะแนน ATAR สูงกว่า 90.00 (Top 10% ของรัฐWestern Australia)

Accommodation

ทางโรงเรียนมีหอพักสำหรับนักเรียน Year 7 ถึง Year 12 พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน       

Support Services for International students

ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนต่างชาติในทุกเรื่อง โดยมีอาจารย์ใหญ่คอยดูแลด้านพัฒนาการทางการศึกษาและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน มีเจ้าหน้าทีหลักของนักเรียนทุกๆชั้นปี หรือ Year Co-ordinators คอยประสานงานกับผู้ปกครอง มีครูสอนพิเศษนอกเวลาคอยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและเจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อ

Western Australia Government School

Western Australia Government School

Cricos Provider Number : 01723A
Address : Level 2, 123 Adelaide Terrace, East Perth WA 6004
Website : www.eti.wa.edu.au
School Type : Co – Educational Schools

Philosophy – Special Features, Brief history

โรงเรียนรัฐบาลที่นี่จะประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยม และโรงเรียนประถมจำนวนมากซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้ารับการศึกษาได้ ในแต่ละโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น ศูนย์กลาง ทำให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง และช่วยส่งเสริมนักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเองและการทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเลือกเรียนวิชาที่นักเรียนสนใจเป็นพิเศษเช่นการเต้นรำ การดนตรี ศิลปะ การออกแบบ เป็นต้น

Location

โรงเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ใน Perth ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Western Australia โดย Perth เป็นเมืองที่สะอาดปลอดภัย และเต็มไปด้วยประชากรจากหลากหลายวัฒนธรรม

Accommodation

สำหรับนักเรียนชั้นประถมจะต้องได้รับการดูแล และอาศัยอยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ หรือญาติทางสายเลือดในขณะที่เรียนอยู่ที่ออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทางโรงเรียนรัฐบาลจะจัดหาที่พักแบบ Homestay ให้

Entry requirements for overseas students

สำหรับ ข้อกำหนดของการรับนักเรียนต่างชาติจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียนโดยมากจะ พิจารณาจากผลการเรียนประกอบกับผลภาษาอังกฤษของนักเรียน

Support Services for International students

ทุกโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะรับผิดชอบในเรื่องความเป็นอยู่ และ การศึกษาของนักเรียน ซึ่งผู้ ประสานงานจะติดต่อกับนักเรียนเป็นระยะเพื่อพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือความกังวลต่างๆ

Pathways to University

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 4 ทาง ได้แก่

 • สำหรับนักเรียนที่จบ Year 12 สามารถใช้คะแนน ENTER Score จาการสอบ Tertiary Entrance Examinations (TEE) ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
 • นักเรียน Year 11 สามารถเลือกเรียน University Foundation Program ที่ Tuart College หรือ Canning College ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้า มหาวิทยาลัยได้
 • เข้าศึกษาต่อที่ Edith Cowan University โดยการนำเสนองานจาก Portfolio ของ Year 11 – 12
 • นำผลการเรียน Year 11 หรือ Year 12 ไปสมัครเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนำเอาวุฒิการศึกษาไปสมัครเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี

Curriculum & Qualifications

ใน Year 7 – 10 หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนจะแบ่งเป็น 8 ด้าน หลักๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ ศิลปะ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และภาษาที่นอกเหนือจาก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนในระดับชั้นปีที่ 11 และ 12 สามารถเลือกโปรแกรมตามความสนใจของตนเองได้

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในแต่ละ ปีโรงเรียนจะมีนักเรียนที่สามารถสอบได้คะแนน TEE สูงอยู่อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายด้านที่จบการศึกษาจากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น นักการเมือง นัก ประพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ ศิลปินและนักกีฬาที่มืชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง