เรียนภาษาที่ออสเตรเลีย ฟรี! ที่ Avalon College โรงเรียนชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย

Avalon College โรงเรียนชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย

ขอเชิญน้องๆที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดผลงานการเขียนเรียงความในหัวข้อ “Why I would like to come to Avalon College to learn English”
เพื่อชิงทุนการศึกษาระยะสั้น 4 สัปดาห์ (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ค่าเล่าเรียน, ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ) มูลค่ากว่า 2xx,xxx บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • นักเรียนและเยาวชน อายุ 12-16 ปี
  • สัญชาติไทย
  • มีความตั้งใจที่จะพัฒนาและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ

สมัครด่วน! ภายในวันที่ 20 กันยายน 2561
โทร. 02-7125300
Line : @ceta