น้องพัตเตอร์

Nottingham Trent University

Bachelor in Politics and International Relations

สำหรับการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในต่างประเทศค่อนข้างจะยากในระยะแรก โดยเฉพาะเรื่องการเรียนที่แตกต่างจากโรงเรียนที่ไทย เพราะวิธีการเรียนการสอนของที่นี่จะมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในขณะที่ประเทศไทยมักจะเน้นการท่องจำเป็นหลัก การทำข้อสอบของที่อังกฤษจึงเป็นการเขียนอธิบายซะส่วนใหญ่ ทำให้ผมต้องปรับตัวทั้งวิธีการเขียนข้อสอบรวมไปถึงการอ่านหนังสือ ต้องหันมาใช้ปากกาไฮไลท์หรือจดโน้ตเพิ่มมากขึ้นสังคมความเป็นอยู่ที่อังกฤษเต็มไปด้วยความหลากหลาย แต่ไม่ได้เป็นปัญหาในการปรับตัวเลยนะครับ เนื่องจากผมทำกิจกรรมหลายๆ อย่างและเล่นกีฬาด้วย จึงทำให้มีความสนใจที่ตรงกับเพื่อนและสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญเลยที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพราะเราจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมกับสิ่งที่เราสนใจไปพร้อมกัน

ชีวิตในหอพักของผมสนุกสนานมาก มีกิจกรรมให้ทำตลอดเวลา ทั้งตีกอล์ฟ ดูภาพยนตร์ โยนโบว์ลิ่ง และเขาก็ไม่ได้บังคับว่าเราจำเป็นต้องไปทุกกิจกรรมอีกด้วย เขาให้นักเรียนเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยรวมผมว่าชีวิตที่นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากครับ ได้เจอเพื่อนใหม่ที่เหมือนครอบครัว ได้ประสบการณ์ใหม่ที่สามารถทำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้อีกด้วย

สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณ CETA ที่คอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในเรื่องของการจัดหาโรงเรียน ที่พัก และคำปรึกษาในการเข้าเรียน จนทำให้ผมได้มาพบเจอประสบการณ์ที่มีค่าเหล่านี้