น้องปูน

เวลาอยู่ในชั้นเรียน เราก็เข้าไปเรียนรวมกับเด็กชาวอังกฤษเลย และคุณครูที่นี่จะใส่ใจนักเรียนดีมากค่ะ