Homepagelong

เรียนต่อต่างประเทศระยะยาว โรงเรียนต่างประเทศ

เรียนต่อต่างประเทศ
 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ศึกษาต่อในต่างประเทศ

อย่างแท้จริง

 เราช่วยนัดหมายเพื่อเยี่ยม

ชมโรงเรียนในต่าง

ประเทศ

 เราเป็นตัวแทนโรงเรียน

ทุกรูปแบบทั้งรัฐบาลและเอกชน

           

 เราคัดสรรโรงเรียนที่เหมาะ

สมที่สุดสำหรับนักเรียน

แต่ละคน

 เราช่วยดำเนินการสมัคร

เรียนโดยไม่คิดค่าใช้

จ่ายใดๆ

 เราเป็นศูนย์สอบ

AEAS และ UKiset

อย่างเป็นทางการ

 เราช่วยเตรียมความพร้อม

ให้นักเรียนก่อนเดินทาง

ทุกขั้นตอน

 เรามีเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศ

และทีม Guardian ที่ต่างประเทศ

 เรามีบริการจัดหา Host

Family ให้กับนักเรียน

ต่างชาติ

การศึกษาต่อในโรงเรียนต่างประเทศ

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเยาวชนในอนาคต โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาที่สองหรือภาษาอังกฤษ มีผลอย่างมากต่อการศึกษาต่อระดับปริญญาหรืออนาคตในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้การจะฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้ดีได้นั้น ไม่เพียงแต่ต้องมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษา แต่สภาพแวดล้อมรวมไปถึงระบบการศึกษาเองก็มีส่วนสำคัญที่จะพัฒนาตัวบุคคลให้มีศักยภาพและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและถูกต้อง ดังนั้นผู้ปกครองส่วนใหญ่จึงวางแผนอนาคตด้วยการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างประเทศ ซึ่งข้อดีของการไปเรียนต่อในต่างประเทศก็คือจะได้สิ่งที่ได้รับกลับมามากกว่าในเรื่องของการศึกษาหรือภาษาอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ อยากส่งบุตรหลานของท่านไปเรียนต่อในโรงเรียนต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, แคนาดา, สหรัฐอเมริกา ที่ CETA เราพร้อมให้คำแนะนำและเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานของคุณ ตลอดจนช่วยดำเนินการสมัครเรียนและประสานงานกับโรงเรียนนั้นๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองยังสามารถนัดเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมโดยให้ CETA จัดการนัดหมายให้ได้ ทั้งนี้นอกจากคำปรึกษายังรวมไปถึงทั้งเรื่องการสมัครเรียน การสอบ การชำระค่าเล่าเรียน ตลอดจนการทำวีซ่า ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ CETA ก็สามารถจัดการดูแลให้คุณได้แบบไม่มีเงื่อนไข

เลือกประเทศที่คุณสนใจ

australia
UK-360x266
new zealand-360x266
CANADA-360x266
USA-360x266
  •  
  •  
  •  
  •