Wesley College – International Student Senior School Scholarship

 

Wesley College มอบทุนการศึกษาสูงสุดถึง 50% สำหรับนักเรียนที่จะเข้าเรียน ในระดับชั้น Year 10 และ 11 ปีการศึกษา 2020 เปิดสมัครถึงวันที่ 11 กันยายน 2562

Wesley College เป็นโรงเรียนประจำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย โดดเด่นในด้านวิชาการและกิจกรรม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันเหมาะแก่การเรียนรู้เป็นอย่างมาก ✨

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

  • ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ Year 9 (ม.3) และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับ Year 10 หรือ 11 ในภาคเรียนที่ 1/2020
  • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • ผู้สมัครจะมีต้องมีผลสอบ AEAS ไม่เกิน 12 เดือน
  • ผลการสอบ AEAS วิชา Mathematics และ Non-Verbal General ขั้นต่ำ 6,7 หรือ   7,6  คะแนน ในแต่ละวิชา
  • ผลการเรียนล่าสุด และ ประกาศนียบัตรต่าง ๆ (ถ้ามี)

 

สนใจสมัคร / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-7125300 หรือ Line: CETA