น้องไมค์ สหรัฐ

ทางโรงเรียนจะมีการจับคู่เด็กไทยกับเด็กต่างชาติ ให้เพื่อคอยดูแลและพูดคุยกัน ซึ่งผมว่าดีมากเลยครับ