น้องอาย

รู้สึกสนุกกับการไป Summer Course ครั้งนี้มากค่ะ เพราะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ และได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น