น้องลิลลี่

การอยู่หอพักทำให้ลิลลี่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเอง รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ สังคมใหม่ การสร้างเพื่อนใหม่