Westonbirt School

Westonbirt School

Westonbirt School

ที่อยู่ : Tetbury, Gloucestershire GL8 8QG

เว็บไซต์ : www.westonbirt.org

ประเภทโรงเรียน : สหศึกษา แบบประจำและไป-กลับ

History, Philosophy and Special Features

Westonbirt School ก่อตั้งขึ้นในปี 1928 ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม บนเนื้อที่กว่า 210 เอเคอร์ โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เป้าหมายหลักของโรงเรียนคือการพัฒนา ศักยภาพในทุก ๆ ด้าน ทั้งความฉลาดทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ นักเรียนที่นี่จะถูกสอนให้มี ความเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเผชิญโลกกว้างได้อย่างเข้มแข็ง

Westonbirt Pictures-03

Curriculum and Qualification

Westonbirt School เปิดสอนหลักสูตรแบบฉบับโรงเรียนในสหราชอาณาจักร UK Curriculum และเปิดสอน ในหลักสูตร GCSE, A-Level และ BTEC เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Academic Achievement

มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่จบการศึกษาจาก Westonbirt School ด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยม และสามารถสอบเข้า มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษได้ตามความต้องการ ในสาขาวิชาที่เป็นที่นิยม อย่าง Medicine, Accounting, Agriculture, Biomedical Science และอื่น ๆ อีกมากมาย

Support Services for International Students

ทางโรงเรียนให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกห้องเรียน และจะได้รับการส่ง เสริมในทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาสติปัญญา การเข้าสังคม และอารมณ์ให้ได้ดีที่สุด