Ivanhoe Grammar School

CRICOS Provider Number : 00147C

เว็บไซต์ : www.ivanhoe.com.au

ที่อยู่ : P.O. Box 91, Ivanhoe, VIC, AUSTRALIA 3079

ประเภทโรงเรียน : Co-educational School


Philosophy

Ivanhoe Grammar School เป็นโรงเรียนไป – กลับที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1915 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด 12 ทางโรงเรียนมีประวัติที่น่าภาคภูมิใจสำหรับความสำเร็จทางวิชาการ และนักเรียนจำนวนมากสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ ระบบการศึกษาของโรงเรียนประกอบไปด้วยวิชาที่หลากหลายเพื่อจะสนองตอบควาามต้องการของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียนได้

Location

Ivanhoe Grammar School แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขตได้แก่

  • The Ridgeway Campus จะอยู่ในเมือง Ivanhoe ห่างจากใจกลางเมือง 10 กิโลเมตรซึ่งอยู่ไม่ไกลกับสถานีรถไฟ
  • The Plenty Campus ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Mernda ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จาก The Ridgeway Campus ประมาณ 40 นาที

Curriculum and Qualifications

ทาง Ivanhoe Grammar School จะแบ่งหลักสูตรการสอนหลักๆเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  • Early Learning Centre ซึ่งจะเตรียมความพร้อมทั้งทางความคิด ทางร่างกาย การเข้าสังคมให้กับเด็กอายุ 3 ถึง 4 ขวบ
  • To Year 8 จะมีวิชาหลักๆดังนี้ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ พละศึกษา ศาสนา
  • Year 9 to Year 10 จะประกอบไปด้วยหลักสูตร VCE วิชาหลัก และวิชาเลือก
  • Year 11 to Year 12 นักเรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่จะเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็น VCE หรือ Vocational Education หรือ International Baccalaureate หรือ Tertiary Enhancement Studies

English Language Support

ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมคอร์สภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ  (ELICOS) โดยที่นักเรียนจะต้องเข้าเรียนประมาณ 10-40 อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้รับการสอนจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

Pathways to University

ทางโรงเรียนมีการประสานงานกันกับมหาวิทยาลัยต่างๆในออสเตรเลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ University of Melbourne ผ่านทาง Schools Partnership Program International นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังรับรองได้ว่านักเรียนที่จบจาก Ivanhoe Grammar School สามารถผ่านเข้าศึกษาต่อที่ University of Melbourne ได้โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์ ของThe University’s Guaranteed Academic Entry Standards

Academic Achievement / Other Notable Achievements

ในปี 2013 นักเรียนจำนวน 26% ของนักเรียนทั้งหมดได้คะแนน ATAR มากกว่า 90 คะแนน และ 53% ของนักเรียนได้คะแนน ATAR มากกว่า 80 คะแนน

Accommodation

นักเรียนต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังหรือกับเพื่อนที่อายุอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนที่ไม่มีญาติอาศัยอยู่ด้วยสามารถใช้บริการจัดหาโฮมสเตย์ของทางโรงเรียนได้

Support Services for International students

สำหรับนักเรียนต่างชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในทุกๆเรื่องทั้งทางด้านสวัสดิการ วิชาการ ที่อยู่ และผู้ปกครอง และยังรวามไปถึงเรื่องของวีซ่า พาสปอร์ต สำหรับเรื่องสุขภาพจะอยู่ในความรับผิดชอบของพยาบาลของโรงเรียน